Terug naar vorige pagina

De Districtsraad van Nickerie kwam op woensdag 12 augustus 2 – (Bic Nick)

Bic NIckerie

De Districtsraad van Nickerie kwam op woensdag 12 augustus 2020 in vergadering bijéén. Tijdens die vergadering met een openbaar karakter kwamen verschillende agenda- punten aan de orde. Als belangrijkste punt daarbij was de bespreking van zowel de natte alsook de droge infrastructuur in de verschillende ressorten. Diverse leden afkomstig uit de 5 ressorten van Nickerie vroegen allemaal aandacht voor de slechte wegen of niet goed onderhouden kanalen in die gebieden.

Ook de situatie van de kleine vissers aanmeerstijger te zeedijk genoot aandacht van de DR-leden. Het slecht onderhoud van het gebied rondom het vliegveld van ons district werd ook aan de orde gesteld tijdens die meeting.

De DR vroeg verder aandacht voor de wateroverlast rondom het brassaplein en de openbare markt van Nickerie. Hieromtrent heeft de raad van haar voorzitter tevens D.C.van Nickerie vernomen dat er reeds gewerkt is aan het probleem. De aangetrokken aannemer heeft een periode van 3 maanden om eventuele calamiteiten aan te pakken.

De openbare vergadering van de DR werd gehouden in het gebouw van OWMCP ,vanwege renovatie werkzaamheden aan de districtszaal van Nickerie.

Overheid Suriname Nieuws
Bic NIckerie

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU


District Nickerie

Hoofdplaats: Nieuw Nickerie

Districtscommissariaat

Adres: R.P Bharosstraat no. 86

Telefoon: 0231448 / 0231712 / 0231605

Fax: 0231715

Aantal inwoners: 36.639
Aantal ressorten: 5

Ressortindeling:
Wageningen
Groot Henar
Oostelijke polders
Westelijke Polders
Nieuw Nickerie

Terug naar vorige pagina