Constitutioneel Hof doet eerste uitspraak

Anda Nyunsu nieuws berichten Anda Sranan Sranang Nyunsu nieuws


Donderdag 22 juli 2021 is een historisch moment voor het Constitutioneel Hof geweest, namelijk de eerste uitspraak sedert haar installatie vorig jaar. Het Constitutioneel Hof heeft de beslissing inzake het verzoek aangaande de toetsing van de Amnestiewet van 5 april 2012 in een openbare zitting bekendgemaakt. In de zittingszaal waren onder andere aanwezig de indieners van het verzoek tot toetsing van de gewijzigde Amnestiewet en de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA).

Het verzoek houdt in toetsing van deze wet aan de Grondwet van de Republiek Suriname en/of enige volkenrechtelijke overeenkomst. Er is een aantal overwegingen geponeerd op basis waarvan een concrete rechtsvraag is gesteld of deze wet in strijd is met de Grondwet van Suriname en/of andere internationale verdragen. Het Constitutioneel Hof is in mei 2020 geïnstalleerd en wel 45 jaar nadat dit door de Grondwet van 1975 was voorgeschreven.

De zitting vond plaats onder leiding van mr. Gloria Stirling, voorzitter van het Constitutioneel Hof. Het document van het besluit zal eerst overhandigd worden aan de indieners van het verzoek tot toetsing en vervolgens openbaar gemaakt worden.

Anda Nyunsu is een nieuws berichten service van Anda Suriname. Suriname.NU Hiermee willen wij onze bijdrage leveren. Wij zijn trots op ons land. Met Anda Nyunsu nieuws proberen wij meer bekendheid te geven aan de positieve zaken Sranan Nyunsu Anda suriname nieuws = nieuws in beweging.

 

meer