Terug naar vorige pagina

Bromfietser overlijdt na aanrijding

De 20-jarige bromfietser Shekkar Dassasingh heeft in de middag van woensdag 26 augustus bij een aanrijding op de kruising van de Noordpool- en Indira Ghandiweg het leven gelaten.
De politie van het bureau Latour kreeg omstreeks kwart over drie de melding van een aanrijding tussen een bromfietser en een personenauto op de eerder vermelde kruising. Bij aankomst op de locatie vertoonde de bromfietser geen teken meer van leven. Een ingeschakelde arts stelde zijn dood officieel vast.
De 46-jarige autobestuurder S.P. reed over de Indira Ghandiweg komende vanuit de richting van de Latourweg; terwijl de bromfietser Dassasingh vanuit de tegenovergestelde richting kwam aangereden. Uit het voorlopige politioneel onderzoek is naar voren gekomen, dat de autobestuurder links af sloeg gaande in de richting van de Noordpoolweg. Daarbij doorkruiste hij het recht doorgaand verkeer dat op dat moment de bromfietser Dassasingh was. Het gevolg was een aanrijding met het noodlottig gevolg voor de bromfietser.
Het regende op die bewuste woensdagmiddag. De automobilist verklaarde dat hij de bromfietser zag aankomen en daarbij een inschattingsfout maakte voor wat de snelheid van de bromfietser betrof. Hij dacht dat hij de bocht kon beschrijven zonder de bromfietser aan te rijden. Het ontzielde lichaam van Shekkar Dassasingh vertoonde letsels aan het hoofd en been. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam in beslag genomen.
Het rijbewijs van S.P. is hangende het onderzoek ingevorderd door de politie. Na overleg met het Openbaar Ministerie is S.P. na verhoor heen gezonden. De politie zal een dossier ter zake opmaken en voor verdere afhandeling opsturen naar het Openbaar Ministerie. De bromfiets en de auto zijn ter herkeuring in beslag genomen.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina