Terug naar vorige pagina

Bestuursdienst ondersteunt politie bij lockdown controles

Voor dit weekend (vrijdag 4 september 20.00u tot en met maandag 7 september 05:00 uur) geldt er weer een total lockdown in Suriname. Leden van de politie zullen in verband hiermee strenger optreden tegen overtreders. De politie krijgt daarbij de volledige ondersteuning van de districtscommissarissen van Paramaribo, R. Bhola en F. Javinde die ook bestuursambtenaren zullen inzetten bij de actie.
Op heden, vrijdag 4 september hebben de districtscommissarissen in overleg met de politie besloten het personeel in te zetten om samen met de politie op ressortsniveau de gemeenschap te informeren, controleren op de naleving van de Covid regels. De bestuursambtenaren, ressortraadsleden zullen ingaande vandaag in alle 12 ressorten van Paramaribo met de politie optrekken voor controle.
De operaties in de verschillende ressorten starten telkens vanuit de respectievelijke bestuurskantoren. Ook de ressortraden en Districtsraad ondersteunen de verscherpte actie van de politie. Gedurende de lockdown is het behalve voor personen die vallen onder de diverse groepen die geïdentificeerd zijn als essentiële diensten niet toegestaan op straat te gaan.
Dc Bhola doet een beroep op eigenaren van supermarkten, voedingszaken hun deuren voor 19:00 uur sluiten, zodat een ieder voldoende ruimte heeft om naar huis te gaan voordat de Lockdown in werking gaat. De politie zal ook controle voeren bij de bruggen over de Suriname, Saramacca, Nickerie en Coppenamerivier en over het Saramaccakanaal. Ook mini road blocks en de surveillances van de gemotoriseerde eenheid horen tot het actiemodel. (bron: AllesinSu)
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina