Bespreking hypotheekbewaarder MI-GLIS

Anda Nyunsu nieuws berichten Anda Sranan Sranang Nyunsu nieuws


De commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet Wet Collectieve rechten Inheemse volken en Tribale volken heeft een bespreking gehouden met Ganeshkoemar Kanhdai, hypotheekbewaarder bij MI-GLIS in de vergaderzaal van De Nationale Assemblée. In de concept wet zijn er indicatieve kaarten opgenomen. En het MI-GLIS is de juiste organisatie om daarop feedback en informatie te verschaffen.

Het doel van deze wet is de garandering van de rechtszekerheid en rechtsbescherming van de collectieve rechten van de Inheemse volken en Tribale volken in Suriname. Hiertoe worden deze volken als zodanig erkend als rechtspersoon, zodat zij nu, in tegenstelling tot voorheen, voor en namens zichzelf als collectief op recht en in het bijzonder rechtspraak een beroep kunnen doen.

De commissie van rapporteurs bestaat uit de leden; drs.Asiskumar Gajadien (vz), Jennifer Vreedzaam, Obed Kanape, mr Patrick Kensenhuis, drs. Patricia Etnel MPA, drs Ronny Asabina en Ronny Aloema.

anda suriname 111 c

anda suriname 111 b
anda suriname 111 a

anda suriname 111 d

 

 

 

Anda Nyunsu is een nieuws berichten service van Anda Suriname. Suriname.NU Hiermee willen wij onze bijdrage leveren. Wij zijn trots op ons land. Met Anda Nyunsu nieuws proberen wij meer bekendheid te geven aan de positieve zaken Sranan Nyunsu Anda suriname nieuws = nieuws in beweging.