Beleidsmaatregelen om de veiligheid te garanderen

Statement minister Justitie en Politie naar aanleiding van recente misdrijven – De Boodschapcds
Anda Nyunsu nieuws berichten Anda Sranang Nyunsu nieuws


De regering heeft kennisgenomen van de serie ernstige misdrijven van de afgelopen dagen. We kunnen geruststellen dat deze misdrijven een ernstige inbreuk op onze rechtsorde hebben gemaakt.”

“Ik heb als minister van Justitie en Politie opdracht gegeven aan de korpschef om met voortvarendheid te werken aan de opsporing van deze verdachten, opdat hun aanhouding en aldus – verwijdering uit de maatschappij – een feit is. De regering zal onder geen beding toestaan dat de veiligheid van de burger onder druk komt te staan. Daartoe zullen er in de komende periode

“Ik heb als minister van Justitie en Politie opdracht gegeven aan de korpschef om met voortvarendheid te werken aan de opsporing van deze verdachten, opdat hun aanhouding en aldus – verwijdering uit de maatschappij – een feit is. De regering zal onder geen beding toestaan dat de veiligheid van de burger onder druk komt te staan. Daartoe zullen er in de komende periode belangrijke beleidsmaatregelen worden genomen om de veiligheid te garanderen. Veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst van de regering.”

“Op de samenleving doe ik ook een beroep alle informatie die verdacht lijkt, te rapporteren aan de politie. Sociale controle: “See something, say something”. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een veilige maatschappij. Aan de nabestaanden bieden wij onze condoleances aan en nogmaals geven wij de garantie dat opsporing en aanhouding van de verdachten onze hoogste prioriteit heeft.”

. Veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst van de regering.”

“Op de samenleving doe ik ook een beroep alle informatie die verdacht lijkt, te rapporteren aan de politie. Sociale controle: “See something, say something”. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een veilige maatschappij. Aan de nabestaanden bieden wij onze condoleances aan en nogmaals geven wij de garantie dat opsporing en aanhouding van de verdachten onze hoogste prioriteit heeft.”

 

Anda Nyunsu is een nieuws berichten service van Anda Suriname. Suriname.NU Hiermee willen wij onze bijdrage leveren. Wij zijn trots op ons land. Met Anda Nyunsu nieuws proberen wij meer bekendheid te geven aan de positieve zaken Sranang Nyunsu Anda suriname nieuws = nieuws in beweging.

7

meer