Terug naar vorige pagina

Bekendmaking van het Korps Politie Suriname

Hierbij maakt het Korps Politie Suriname bekend dat ingaande heden, zondag 30 augustus tot en met woensdag 2 september het politiebureau Santoboma gesloten is voor het publiek.
Dit vanwege het feit dat het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg( B.O.G) de komende vier dagen bezig zal zijn met ontsmettingswerkzaamheden op het bureau. Er waren namelijk Covid-19 besmette personen in het gebouw aanwezig.
Personen in het politie resort Santoboma, die de komende vier dagen, politie hulp of assistentie nodig hebben moeten in contact treden met de politie van de bureau’s Santodorp of Leiding alsook met het Command Center.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina