Terug naar vorige pagina

Baby overleden; Geen sprake van misdrijf

De politie van het bureau Flora kreeg in de vroege ochtend van zondag 16 augustus de melding dat de vier dagen oude Twanisha Patta thuis overleden was.
De politie ging voor onderzoek ter plaatse en vernam van de moeder van Twanisha dat zij haar rond middernacht en in de vroege ochtend van zondag 16 augustus borstvoeding gaf. Twanisha viel in slaap nadat zij gevoed was.
Toen zij Twanisha, omstreeks zes uur in de ochtend, in de armen nam kwam zij tot de ontdekking dat het kind geen teken van leven meer vertoonde. Een arts stelde officieel de dood van het kindje vast. In opdracht van het Openbaar Ministerie werd het ontzielde lichaam door de politie in beslag genomen voor obductie. Na lijkschouwing is de conclusie getrokken dat in het geval van Twanisha Patta sprake is van wiegendood. Het ontzielde lichaam is afgestaan aan de nabestaanden.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina