Terug naar vorige pagina

B E K E N D M A K I N G AFDELING RIJBEWIJZEN KPS

De afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname maakt bekend dat het E-rijbewijs binnenkort geïntroduceerd zal worden.
In dat kader is het noodzakelijk dat de houder van een Surinaams rijbewijs beschikt over een E-Identiteitskaart.
De rijbewijshouders, die reeds een verlenging of duplicaat rijbewijs hebben aangevraagd en degenen die geslaagd zijn voor het rijexamen en nog niet over hun rijbewijzen beschikken worden opgeroepen om hun E-ID in orde te maken om ongerief te voorkomen.
De politie bedankt u voor uw medewerking en begrip.
Het hoofd van de afdeling Rijbewijzen,
Inspecteur A. Sewgobind
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina