Terug naar vorige pagina

Autohandelaar ter zake oplichting of  verduistering in verzekering gesteld

De 48-jarige autohandelaar Narindersing B. meer bekend als “Narinder” is op dinsdag 18 augustus door rechercheurs van de afdeling Recherche Regio Midden op zijn woonadres opgespoord en aangehouden.
Zes benadeelden deden in de maand augustus van dit lopend jaar aangifte tegen Narindersing. Hij is eigenaar van een automarkt in het district Wanica. Hij heeft maanden geleden voorschotten op voertuigen ontvangen van de aangevers. Die voertuigen heeft hij nooit opgeleverd. Toen de klanten het vermoeden kregen dat  Narindersingh hun voor de gek hield deden zij aangifte tegen hem van oplichting en/of verduistering.
Narindersingh alias “Narinder ” is na overleg met het Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek, door de politie in verzekering gesteld. Overige benadeelden worden opgeroepen in contact te treden met  de afdeling Recherche Regio Midden op de telefoonnummers: 582200 of 582050 vanaf 07.00 tot en met 15.00 uur.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina