Aanpak natte infrastructuur in spoed onderhoud

Aanpak natte infrastructuur vereist in het District Saramacca Afgelop…
Anda Nyunsu nieuws berichten Anda Sranang Nyunsu nieuws


Aanpak natte infrastructuur vereist in het District Saramacca

Er is een spoed onderhoud geweest tussen DNA lid Radjendre Debie, Districtscommissaris Mevr. Sherin Bansi-Durga van Saramacca samen met de minister van LVV, dhr. P. Sewdien met betrekking tot het achterstallig onderhoud van natte infrastructuur van het district.

Door de vele neerslag , ondervonden vele gebieden, hetzij woon- als landbouwgebieden, wateroverlast. I.v.m. de komende regendagen is het dringend vereist dat infrastructuur van verschillende gebieden worden aangepakt m.n.:
– afkalving bij sluis van Freyburg (Bombaysluis)
– afkalving en verzakking West Calcutta
– verzakking van duikers van Tijgerkreek kanaal
– afkalving en verzakking bij Gorechtkreek
– afkalving en verzakking te Kanchenkreek
– Maholozing en Westpoldersluis
– dichtbegroeide drainagekanalen te Uitkijkpolder
Naast de vele neerslag in deze regenperiode, zorgen ook dichtbegroeide kanalen en aangetroffen rommel voor verstoppingen, waardoor het overtollige water niet verder kan stromen en/of wegtrekken. Hierdoor zullen niet alleen straten, woonerven en huizen onderwater staan, maar ook gebieden waar agrarische activiteiten worden ontplooid.

Zoals bekend is, voorziet het district Saramacca 40% van groenten en 60% van fruit in Suriname. Er zijn ruim 600 boeren actief in het district en het beplant areaal is gemiddeld 2500 ha aan fruit en groenten.

De verwachte schade bij het niet aanpakken van de bovengenoemde problemen, zal voor de agrarische sector enorm groot. Vele landbouwers zullen bij wateroverlast de aanplant van hun groenten, fruit en aardvruchten verliezen. Dit verlies zal als gevolg hebben dat de prijzen van de gewassen zullen stijgen, welke niet gewenst is in de huidige crisis situatie waarin wij als land nu bevinden.
Door het treffen van voorzorgsmaatregelen en herstelwerkzaamheden kan voorkomen dat door de harde regenbuien, landbouwgronden in de verschillende agrarische gebieden in het district onderwater lopen.
De minister van LVV heeft alle medewerking toegezegd om alles in het werk te stellen om samen met zijn werkarmen zoals SURZWAM N.V. en anderen de problemen in de gebieden aan te pakken.

Het districtscommissariaat Saramacca heeft toegezegd om met mankracht in te komen, mits materiaal ter beschikking gesteld zal worden voor het repareren van de verschillende sluisdeuren.
Het geregeld onderhouden van de kanalen in landbouwgebieden en wel landelijk is een van de taken van het ministerie.
Bij uitbraak van calamiteiten waar wateroverlast een groot probleem vormt, moeten de desbetreffende ministeries samenwerken, om zodoende de samenleving te kunnen dienen.
DNA lid Radjendre Debie geeft aan om spoedig een afspraak te maken met de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport om de problemen met haar te bespreken.Anda Nyunsu is een nieuws berichten service van Anda Suriname. Suriname.NU Hiermee willen wij onze bijdrage leveren. Wij zijn trots op ons land. Met Anda Nyunsu nieuws proberen wij meer bekendheid te geven aan de positieve zaken Sranang Nyunsu Anda suriname nieuws = nieuws in beweging.

 

meer