Terug naar vorige pagina

Sidoredjoweg (Dessa ) voorzien van zand

Het ministerie van OW heeft dinsdag 29 sept.2020 door tussen komst van Districtscommissaris dhr. Goelaman M.S. en Dependance OW Lelydorp de Sidoredjoweg (Dessa ) voorzien van zand.
Dhr. Krish Soekdewsoekoel, hoofd dependance OW Lelydorp is ontzetten blij met deze aanzet . Hij is van plan gefaseerd de achterstallige onderhoud van de wegen in ressort Lelydorp in de komende jaren in te lopen.

 
Overheid Suriname Nieuws
Ministerie van Openbare Werken

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU

Terug naar vorige pagina