andasurinamelogo suriname.nu
 
   
   
Personen van surinaamse afkomst

 suriname  Voorbereiding PSA
 suriname  Afhandeling
 suriname  Nodige dokumenten
 suriname  Betaling / kosten
 suriname  Uitzondering
 suriname  Voordelen PSA
 suriname  Geldigheidsduur
 suriname  Verlies recht op
 suriname  Aanvr. formulier PSA
 suriname  WET PSA  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME   PSA Personen van Surinaamse Afkomst (wet)

 suriname . NU terug
 

Benodigde documenten/bewijsstukken

In onderstaande lijst zult u kunnen nagaan welke documenten/bewijsstukken u nodig zal hebben:

Benodigde documenten/Bewijsstukken/pasfoto per formulier, per persoon

Wat heeft u nodig?

Omschrijving/Voorwaarden waaraan het document e.a. moet voldoen

Waarop moet u letten?

1 (één)zwart-wit pasfoto of een kleuren pasfoto

  • Recente datum (goedgelijkend) en
  • Goede kwaliteit (fotostudio kwaliteit), niet gebruikte (gevouwen pasfotos).
  • pasfoto's van heren met oorknopjes worden niet geaccepteerd.
  • pasfoto gemaakt met een mobiele telefoon( selfie) wordt niet geaccepteerd.
  • Pasfoto met groot reclame opschrift wordt niet geaccepteerd.
  • pasfoto inscannen in het programma JPG

De pasfoto dient met het gezicht recht naar voren (frontaal) en zo dichtbij mogelijk gemaakt te zijn.

Uw volledig gezicht en beide oren dienen te zien te zijn.


Let wel:

Hoofddeksels en zonnebrillen zijn niet toegestaan.

Een kopie van de personalia uit het geldige paspoort van de aanvrager

Kopie van de pagina met de pasfoto en personalia

Een (gelegaliseerde) geboorteakte

a. Personen die geboren zijn in Suriname dienen een geboorteakte uit Suriname in te dienen.

Een geboorte akte is (vooralsnog) verplicht gesteld om de Surinaamse afkomst te bepalen.

Indien men zelf niet beschikt over een geboorteakte uit Suriname dan bestaat de mogelijkheid dat men het aanvraagt via de familie in Suriname of via een diplomatieke/consulaire vertegenwoordiging van Suriname.

b. Personen van Surinaamse afkomst behorende tot de categorie niet geboren in Suriname. De buitenlandse geboorteakte dient voorzien te zijn van een legalisatie/apostille.

Indien de geboorteakte niet in het Nederlands of Engels is gesteld,is tevens een officiële vertaling naar een van de talen vereist is.

Bewijs van betaalde leges voor het PSA document

Een kopie van het betalingsbewijs c.q. het bewijs van betaling per bank/overschrijving.

Hoe en waar u de leges kunt betalen staat verder in de tekst vermeld bij D. Betaling leges

Let wel: U dient de betaling te hebben verricht voordat u overgaat tot het invullen van het formulier.

Er is geen ideal optie. U ontvangt geen factuur achteraf.

Een bewijs van burgerlijke staat of internationaal uittreksel uitsluitend voor gehuwde personen die
als gezinslid aanspraak maken op de PSA status

Alleen van toepassing op personen die het recht op de PSA status ontlenen aan hun echtgenoot/echtgenote (Surinaams burgerlijk wetboek).

Het bewijs van burgerlijke staat of een internationaal uittreksel:

-dient te vermelden, de naam, geboortedatum en geboorteplaats van de partner en de datum van het huwelijk;
-mag niet ouder dan 3 maanden zijn
-dient voorzien te zijn van een apostille (legalisatie).

Indien het bewijs niet in het Nederlands of Engels is gesteld, zal tevens een officiële vertaling naar een van die talen vereist zijn.

Gelegaliseerd bewijs van Gezag/voogdijschap in geval van minderjarigen

Kopie van de paspoortgegevens van de ouder/voogd/wettelijkvertegenwoordiger

Indien de aanvraag voor een minderjarige (jonger dan 18 jaar) wordt ingevuld door duidelijk geïdentificeerde ouder(s)/voogd/wettelijk vertegenwoordiger mag een gelegaliseerd "Bewijs van gezag" over de minderjarige niet ontbreken.


Voor de aanvragers die zelf niet in Suriname geboren zijn, zullen de volgende extra documenten of bewijzen nodig zijn:

a. Indien de PSA aanvrager het recht op de PSA status ontleent aan de ouder(s):

Een geboorteakte van 1 één ouder die in Suriname geboren is.

b. Indien de PSA aanvrager het recht op de PSA status ontleent aan de grootouder(s):

1. Een geboorteakte van 1 één grootouder die in Suriname geboren is en

2. De buitenlandse geboorteakte van de ouder in desbetreffende familierechtelijke betrekking.

Let wel: In geval b. dient men naast de eigen geboorteakte, nog 2 (twee) geboorteaktes te overleggen.

Noot: Buitenlandse geboorteaktes met apostille (legalisatie) en indien van toepassing een officiële vertaling