suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
INDIANEN
 suriname  De oorsprong
 suriname  Landbouw/migratie
 suriname  Arowakken
 suriname  De Caraiben
 suriname  De Waraus
 suriname  De Trio's
 suriname  De Oayanas
 suriname  Mythen en sagen
 suriname  Europees contact

ONDERWERPEN
Geschiedenis
 suriname  Immigratie Algemeen
 suriname  Javaanse immigratie
 suriname  Donko's tot Guides
 suriname  Brieven v. Wetten
 suriname  Suriname bevolkt
 suriname  Slavernij
 suriname  De 20 ste eeuw
 suriname  Indianen (oorspr.)
 suriname  Paramaribo
 suriname  Albina
 suriname  Mariėnburg
 suriname  Oude kaarten
 suriname  Archieven-wijzer
 suriname  Post en postzegels
 suriname  Batavia
 suriname  Goslar
 suriname  Goud-zaken
 suriname  Geld-zaken
 suriname  Het Park
 suriname  Korps Politie
 suriname  Treinen
 suriname  Forten
 suriname  Westgrens
 suriname  Samenvattingen
     ( Engels )


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Geschiedenis - - Indianen, Inheemsen

 suriname . NU terug
 

Indianen, Inheemsen

Oayana's

Ten oosten der Trio's wonen nu nog de Oayana's, een andere Caraibenstam wiens taal echter sterk afwijkt van die der Trio's en kust-Caraiben. Blijkbaar stonden zij gedurende zeer lange tijd niet met elkaar in contact en maakten taalkundig en cultureel een andere ontwikkeling door. De Oayana's kwamen pas tegen het midden der vorige eeuw vanuit het Amazonegebied ons land binnen.

Samen met "Tupi" sprekende stammen, de Oyampie's, die thans nog aan de Oyapoc in Frans Guyana wonen, verhuisden zij naar het noorden, mogelijk om bepaalde aktiviteitėn der Brazilianen te ontgaan.

De Oyana's zijn vooral bekend geworden om het "Malaké initiatie feest" meer bekend als de wespen en mierenproef, waarbij zowel jongens als meisjes een mat met 100 tot 380 wespen op rug en borst werd gelegd.


Natuurlijk is het bovenstaande slechts een zeer vereenvoudigde voorstelling van de gebeurtenissen en zijn er nog vele onopgeloste raadselen. Zo is er het vraagstuk van de rotstekeningen in de grote rivieren en op de zuidelijke Savannes die ook duidelijk op een zuid-noord migratie wijzen.

Zo zijn er de vondsten van veelvuldig gedecoreerd aardewerk op de Brownsberg en omgeving dat geen of weinig relatie vertoont met welk ander aardewerk uit ons land ook. De duizenden potscherven en de dikte van de bewoningslaag wijzen echter wel op een intensieve en lange bewoning van een beter ontwikkelde stam dan de tegenwoordig bekende tropenwoud culturen. Wij weten practisch niets van deze mensen, hoe lang geleden zij geleefd hebben, wie zij waren, Arowakken of Caraiben? Waren zij het die in de culturen van het kustgebied bepaalde veranderingen teweeg brachten?


Tenslotte is er nog een stam die de aandacht verdient en ook reeds meerdere malen in de loop der geschiedenis van zich heeft doen spreken, maar altijd in een waas van geheimzinnigheid gehuld bleef. Zij zijn bekend geworden als Taruma's en werden in Suriname vermoedelijk voor het eerst genoemd door de Mijndirekteur Sanders die hen in 1720 aan de boven Corantijn ontmoet en rapporteert dat zij "van de Portugezen zijn weggelopen". Helaas wordt in het rapport de naam Taruma niet genoemd.

Inderdaad zijn er rapporten dat door de Portugezen in de buurt van het tegenwoordige Manaos werd gevochten tegen een machtige Arowakkenstam van die naam.

In 1803 werd door Caraibische stammen langs de boven Essequibo de hulp der kolonisten ingeroepen tegen plotseling opduikende zeer aggressieve stammen, waarvan men thans aanneemt dat het Taruma's geweest kunnen zijn. Zij worden later meerdere malen beschreven door reizigers in het uiterste zuiden van het toenmalige Brits Guyana. Tijdens de eerste grensexpedities in 1907 wordt aan de Goeie en Kayser, door de Trio's, kortweg verboden om zich naar de "gevreesde Saluma's (= Taruma's) te begeven .


Blijkbaar zijn deze Taruma's nu eens Arowakken geweest die wel agressief konden optreden. Tenslotte zijn zij in een overwegend Caraibische omgeving toch ten onder gegaan. Het is mogelijk dat deze Taruma's "zonaanbidders" waren Op hoge rotsplateaus in de Sipaliwini Savanne zijn grote hoeveelheden potscherven en met opzet gebroken stenen bijlen gevonden.
Al deze rotsplateaus zien op het oosten uit naar de opgaande zon. Oostelijk van tenminste twee van deze rotsplateaus bevindt zich op enige afstand in de laagte, een rotsplaat of vloer waarop steenrijen liggen in een zuivere oostveest richting.

Bij sommige stammen komt het geloof voor dat de ziel van een overledene tijdelijk in een steen gaat huizen. De gehele situatie zou er op kunnen wijzen dat men op de rotsplateaus de doden in urnen heett bijgezet met zijn aardse bezittingen en een goed uitzicht op de weg die hij moest afleggen naar zijn voorvaderlijke bestemming.

Uit hun aardewerk blijkt dat zij behalve vechters ook goede en kunstzinnige pottenbakkers waren. Bovendien worden zij door de andere stammen geroemd als de leveranciers van jachthonden en van cassaveraspen. De sporen van hun verblijf vindt men alom op de Sipaliwini Savanne en langs de Corantijn tot op het Coeroeni eiland. Waarschijnlijk hielden zij op een stam te vormen omstreeks 1930-40.
Lodewijk Smidt hoort in 1942 van de Trio's nog verhalen van overvallen op een Tarumadorp en ziet ook de bij die gelegenheid buitgemaakte vrouwen.suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: