suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
INDIANEN
 suriname  De oorsprong
 suriname  Landbouw/migratie
 suriname  Arowakken
 suriname  De Caraiben
 suriname  De Waraus
 suriname  De Trio's
 suriname  De Oayanas
 suriname  Mythen en sagen
 suriname  Europees contact

ONDERWERPEN
Geschiedenis
 suriname  Immigratie Algemeen
 suriname  Javaanse immigratie
 suriname  Donko's tot Guides
 suriname  Brieven v. Wetten
 suriname  Suriname bevolkt
 suriname  Slavernij
 suriname  De 20 ste eeuw
 suriname  Indianen (oorspr.)
 suriname  Paramaribo
 suriname  Albina
 suriname  MariŽnburg
 suriname  Oude kaarten
 suriname  Archieven-wijzer
 suriname  Post en postzegels
 suriname  Batavia
 suriname  Goslar
 suriname  Goud-zaken
 suriname  Geld-zaken
 suriname  Het Park
 suriname  Korps Politie
 suriname  Treinen
 suriname  Forten
 suriname  Westgrens
 suriname  Samenvattingen
     ( Engels )


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Geschiedenis - - Indianen, Inheemsen

 suriname . NU terug
 

Indianen, Inheemsen

Van landbouw en migraties

Aan de Indiaanse landbouwer hebben wij veel meer te danken dan wij ons vaak realiseren en de wereld zou er heel anders uitzien zonder deze bijdrage die de Indiaan gedurende duizenden jaren tot ontwikkeling bracht. Men denke maar eens aan de vele producten van alle dag die voor ons zo vanzelfsprekend zijn maar die pas na de ontdekking van Amerika een rol zijn gaan spelen in de oude wereld. Sommigen brachten het zelfs tot volksvoedsel no. 1Ą zoals de aardappel in Europa en de cassave die behalve in Zuid Amerika ook in grote delen van Afrika het volksvoedsel is geworden. Enkele der meest bekende gewassen van Indiaanse oorsprong zijn verder tabak, cacao, tomaat, pinda en mais.Men schat tegenwoordig dat de tijd die toen nodig !s geweest om van de wilde plant een bruikbaar cultuurgewas te kweken zo'n 3 tot 4000 jaar moet hebben geduurd. Wij weten natuurlijk van deze lange geschiedenis en de daarop volgende gebeurtenissen niet veel af en bovendien zijn door de onderzoekers verschillende opvattingen naar voren gebracht.

Daarom noemen wij slechts een van de meest recente opvattingen , een die ook voor het gehele beeld der indiaanse migraties in Suriname het meest aanvaardbaar lijkt. Behalve het archeologisch onderzoek is ook de studie der indiaanse talen en taalfamilies van groot belang gebleken voor de reconstructie der gebeurtenissen van na de "uitvinding van de landbouw" in dit deel van het continent.In grote trekken zouden deze gebeurtenissen zich als volgt kunnen hebben afgespeeld: Omstreeks 3000 jaar voor Christus waren indiaanse stammen in het centrale Amazonebekken, daar waar nu de stad Manaos ligt, er in geslaagd zich een bestaan te verschaffen door middel van de landbouw. De periode der grote jachtpartijen was voorbij en het leven was anders geworden. Het gewas dat zij leerden kweken was vermoedelijk cassave, en de taal die daar gesproken werd was het "proto-Arowak". Het succes in de landbouw was zo groot dat de stam talrijk werd en er ontstond behoefte aan nieuwe landbouwgronden. De beste landbouwgronden in dit deel van de wereld vindt men in smalle stroken langs de rivieren, de jonge alluviale afzettingen evenals in een vlakke strook langs de kust.


Een steeds durende "volksverhuizing" of migratie langs de rivieren nam een aanvang, ditmaal niet op zoek naar wild, maar op zoek naar goede alluviale landbouwgrond. De migratie der Arowakken ging in alle richtingen langs de rivieren van het Amazonebekken. In mindere mate echter stroomafwaarts, waar krachtige, "Tupie" sprekende stammen de rivier blokkeerden. Voor ons is van belang dat groepen Arowak sprekende Indianen via de Rio Negro en het Casiquiare kanaal in de Orinoco terecht kwamen en zo de kusten der Caribische zee bereikten en ook de eilanden in die zee gingen bevolken.Verschillende migratiegolven volgden elkaar op en in de loop der tijden gingen taal en tradities in het maken van aardewerk van groep tot groep verschillen. Echter de verwantschap in taal bleef herkenbaar. Ook de traditie in het vervaardigen van een bepaald soort aardewerk en de decoratie daarvan kon voor bepaalde groepen zeer karakteristiek zijn en soms over een periode van 1000 jaar herkenbaar blijven.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††