suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
GOUD
 suriname  Goud 1
 suriname  Goud 2
 suriname  Goud 3
 suriname  Goud 4
 suriname  Goud 5
 suriname  Begrippen 1
 suriname  Begrippen 2

ONDERWERPEN
Geschiedenis
 suriname  Immigratie Algemeen
 suriname  Javaanse immigratie
 suriname  Donko's tot Guides
 suriname  Brieven v. Wetten
 suriname  Suriname bevolkt
 suriname  Slavernij
 suriname  De 20 ste eeuw
 suriname  Indianen (oorspr.)
 suriname  Paramaribo
 suriname  Albina
 suriname  Mariënburg
 suriname  Oude kaarten
 suriname  Archieven-wijzer
 suriname  Post en postzegels
 suriname  Batavia
 suriname  Goslar
 suriname  Goud-zaken
 suriname  Geld-zaken
 suriname  Het Park
 suriname  Korps Politie
 suriname  Treinen
 suriname  Forten
 suriname  Westgrens
 suriname  Samenvattingen
     ( Engels )


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Geschiedenis - - GOUD

 suriname . NU terug
   GOUDWinningsmethoden.

Het mechanische goudwinningsbedrijf dateerde van de laatste decenniën van de vorige eeuwen werd door het gouvernement krachtig gesteund. Het heeft echter op den langen duur weinig succes gehad. Een der oorzaken was dat de goudwinning om zijn speculatieve en romantische aspecten gemakkelijker de verbeelding van publiek en geldschieter prikkelde waardoor maar al te vaak met te weinig vooronderzoek maatschappijen werden opgericht die dan met ongeschikte machinerieën op de concessieterreinen wel moesten falen. Ook zuivere en vooropgezette speculatie hebben ertoe bijgedragen de mechanische goudwinning in Suriname op den duur een slechte naam te bezorgen. Vaak hebben ook de afgelegenheid en de malaria de bezetting der bedrijven met kundig, geschoold personeel in de weg gestaan, met alle gevolgen van dien.Eigenlijk was in 1902 de grote periode van het machinale winningsbedrijf reeds voorbij. De erkenning hiervan weerspiegelde zich in het overnemen van de bouw van de spoorbaan door het gouvernement uit particuliere handen, om althans nog te stimuleren van wat er nog aan vertrouwen overbleef. Men keerde weer terug naar de handenarbeid van het kleinbedrijf dat zich wel produktief toonde gezien de cijfers na 1902. Aanvankelijk hadden arbeiders van stilgelegde mijnbedrijven vergunning gevraagd om voor eigen rekening op de 'placers' te mogen werken tegen een vergoeding van 10 tot 15% van de opbrengst. Zij werden in analogie met Brits-Guyana porknokkers of onderhuurders genoemd. Deze vorm van exploitatie heeft lange tijd de goudwinning hier te lande beheerst. Later zijn ook voor de kleine man de voorwaarden geschapen geheel zelfstandig te werken.De mechanische winning is echter in beperkte vorm nog wel steeds bedreven, echter met weinig langdurig succes, tot in 1969 toen de laatste baggermolen aan de Lawa bij Benzdorp werd stilgelegd. Het Surinaamse oerwoud herbergt dan ook grote hoeveelheden overblijfselen van antieke stoommachines tot modernere draglines en baggermolens.

Prospectie.

Voorafgaande aan elke ontginning heeft exploratie of prospectie plaatsgehad, het bepalen dus van het gehalte aan goud van de te verwerken gronden. Hiervoor worden proefkuilen gegraven waarvan de inhoud of een deel daarvan wordt gewassen om het goud van de grond te scheiden. Het universele werktuig voor deze werkzaamheid is de batée. Het is een ondiepe kegelvormige, houten, thans meestal ijzeren, schaal met een middellijn van 40 tot 50 cm.De batée wordt gevuld met de te verwassen grond en onder water gehouden. Na kneden en homogeniseren van de massa wordt aan het wateroppervlak de batée met de hand een draaiende en slingerende beweging gegeven; dit heeft tot gevolg dat de lichtere bestanddelen weggespoeld worden en een concentraat van zwaardere bestanddelen achterblijft, door de porknokker 'kruit' genoemd vanwege de gelijkenis met buskruit. In dit concentraat bevindt zich dan ook het eventueel aanwezige goud dat een aanwijzing geeft omtrent de te verwachten rijkdom van de afzetting.suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: