suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
20 ste EEUW
 suriname  Inleiding
 suriname  Eerste jaren
 suriname  Voorzieningen
 suriname  Bevolking
 suriname  Verkeer  1
 suriname  Verkeer  2
 suriname  Verkeer  3
 suriname  Politiek  1
 suriname  Politiek  2
 suriname  Politiek  3
 suriname  Politiek  4
 suriname  Onderwijs
 suriname  Medische zorg  1
 suriname  Medische zorg  2
 suriname  Economie  1
 suriname  Economie  2
 suriname  Cultuur en sport

ONDERWERPEN
Geschiedenis
 suriname  Immigratie Algemeen
 suriname  Javaanse immigratie
 suriname  Donko's tot Guides
 suriname  Brieven v. Wetten
 suriname  Suriname bevolkt
 suriname  Slavernij
 suriname  De 20 ste eeuw
 suriname  Indianen (oorspr.)
 suriname  Paramaribo
 suriname  Albina
 suriname  MariŽnburg
 suriname  Oude kaarten
 suriname  Archieven-wijzer
 suriname  Post en postzegels
 suriname  Batavia
 suriname  Goslar
 suriname  Goud-zaken
 suriname  Geld-zaken
 suriname  Het Park
 suriname  Korps Politie
 suriname  Treinen
 suriname  Forten
 suriname  Westgrens
 suriname  Samenvattingen
     ( Engels )


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Geschiedenis - - 20 ste EEUW

 suriname . NU terug
 

SURINAME IN DE 20 ste EEUW    


  POLITIEKE ONTWIKKELINGEN.

De ontevredenheid en de onrust namen snel toe en onder leiding van de Moederbond (Cyriel Daal) werd in november 1982 op het terrein van de Moederbond een grote massa meeting gehouden om te protesteren tegen het bewind en om op te komen voor herstel van de democratie.

De militaire leiding sloeg hard terug met wat in de surinaamse geschiedenis bekend geworden is als de Decembermoorden. De Universiteit werd gesloten, dagbladen kregen een verschijningsverbod opgelegd , de pers werd gebreideld en radiostations werden gesloten.

Opnieuw kwam er een exodus op gang en vele Surinamers vertrokken naar het buitenland. In de jaren daarna werd het er niet beter op. Er kwam een scherpe inflatie op gang , die de surinaamse gulden vrijwel waardeloos maakte en in 1986 begon een binnenlandse oorlog die- vele slachtoffers maakte aan beide zijden en die ook veel materiele schade veroorzaakte.

De handel in en het gebruik van drugs namen steeds grotere vormen aan, alsook de drugsgerelateerde misdaad. De laatste jaren hebben in toenemende mate een geestelijk verval laten zien, met een voortdurende devaluatie van alle morele waarden.
De positieve ontwikkelingen die er in deze periode-uiteraard ook wel waren, werden volledig overschaduwd door de donkere wolken.

Toen de machthebbende militairen na enige jaren inzagen dat zij niet in staat waren het land te besturen zonder voldoende ondersteuning van het volk, werd weer toenadering gezocht tot de oude politieke partijen en in 1985 werd het Accoord van Leonsberg getekend, waarbij werd afgesproken dat de democratie zou worden hersteld en dat in 1987 er een nieuwe Grondwet zou komen en dat er nieuwe verkiezingen zouden worden gehouden.

De verkiezingen van 1987 werden een 'frontale' overwinning voor Het Front, waarin de NPS, de VHP en de KTPI samenwerkten. Shankar en Arron werden de eerste president en vice president van de herstelde democratie.

Deze regering had vooral te kampen met het nog niet opgeloste machtsprobleem met de militairen, met de binnenlandse oorlog en met de verslechterde economische situatie in het land. Met de Kerst- of Telefooncoup van 1990 namen de militairen opnieuw de macht in handen en zij stelden Kraag en Wijdenbosch aan als resp. president en vice-president. In 1991 werden er weer verkiezingen gehouden en die brachten opnieuw de overwinning voor het nu geheten Nieuw Front, waarbij zich ook de SPA had gevoegd.

De nieuwe regering die gevormd werd onder leiding van president Venetiaan en vicepresident Adjodia loste het machtsvraagstuk met de militairen op en benoemde Arthy Gorre tot bevelhebber. Zij bracht een einde aan de binnenlandse oorlog waarin zich inmiddels ook de zich Tucajana's noemende groep had gemengd. De regering slaagde erin om dank zij een streng toegepast Structureel Aanpassingsprogramma (SAP) de economie en de surinaamse munt te herstellen en de inflatie te beteugelen.

De verkiezingen van 1996 deden aanvankelijk de verwachting koesteren dat er een regering gevormd zou worden die het beleid van het Nieuw Front van de afgelopen jaren zou kunnen voortzetten, maar terwijl men in Nieuw Front kringen de mogelijkheden naging van uitbreiding van het Nieuw Front, werd de surinaamse samenleving verrast door het overlopen van de KTPI en een aantal leden van de VHP naar de andere kant van de tafel. Bij de nieuwe combinatie die onder leiding van de NDP werd gevormd sloten zich ook de HPP, de PVF en delen van DA-91 en van Pendawalima aan.

Bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Volks Vergadering gaven veel leden van distrikts- en ressortraden die als Nieuw-Fronter waren gekozen hun stem aan de presidentscandidaat van de NDP-groep, waardoor het Nieuw Front, anders dan men op grond van de verkiezingsuitslag had mogen verwachten in de oppositie was gedrukt.

Tot president, resp. vice-president werden gekozen de heren Drs. J.A.Wijdenbosch en Drs.P.Radhakishun.

De regeerperiode van de huidige regering wordt onder meer gekenmerkt door een stagnerende samenwerking met de DNA, ( De Nationale Assemblee ) terwijl ook binnen de DNA, partijen vaak niet in staat zijn om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Maandenlang kon de oppositie door het niet verlenen van quorum de werkzaamheden van de De Nationale Assemblee volledig lam leggen. De marginale meerderheid waarop de regering steunde en die soms zelfs oversloeg naar een minderheid bleek geen goede basis te zijn voor een goed landsbestuur.

Vaak traden interpretatieverschillen op van artikelen uit de grondwet, waarna de president zijn interpretatie kon doorzetten, zonder dat de DNA bij machte bleek om daar dan iets aan te doen: Overduidelijk bleek de machteloosheid van een niet goed functionerende Assemblee. Een ernstig conflict tussen de regering en de Rechterlijke Macht over de benoeming van een president van het Hof van Justitie en van een Procureur-Generaal kon nog steeds niet worden opgelost.

In de achter ons liggende jaren trad er weer een scherpe inflatie op, die resulteerde in onder meer, verhoging van de prijzen van vrijwel alle goederen. Deze inflatie is volgens deskundigen vooral een gevolg van te grote uitgaven oonder andere voor de bouw van bruggen over de Coppenamerivier en de Surinamerivier, zonder dat daar directe inkomsten tegenover staan. De algemeen heersende ontevredenheid over het beleid van de regering uitte zich in 1999 ook in massale straatacties, waaraan door tienduizenden werd deelgenomen en in moties van afkeuring die door de DNA werden aangenomen tegen de president en de regering. Deze werden echter door de regering terzijde gelegd en er werden geen consequenties aan verbonden

Deze zaken brachten wel op een pijnlijke manier aan het licht de zwakte en leemten van de huidige grondwet, waardoor steeds luider de roep ging klinken voor een nieuwe grondwet of terugkeer naar de oude van 1975.
Uiteindelijk trok de regering haar consequenties uit het vastgelopen beleid en uit de naar voren gekomen ontevredenheid en werden er verkiezingen uitgeschreven voor 25 mei 2000.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††