suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
20 ste EEUW
 suriname  Inleiding
 suriname  Eerste jaren
 suriname  Voorzieningen
 suriname  Bevolking
 suriname  Verkeer  1
 suriname  Verkeer  2
 suriname  Verkeer  3
 suriname  Politiek  1
 suriname  Politiek  2
 suriname  Politiek  3
 suriname  Politiek  4
 suriname  Onderwijs
 suriname  Medische zorg  1
 suriname  Medische zorg  2
 suriname  Economie  1
 suriname  Economie  2
 suriname  Cultuur en sport

ONDERWERPEN
Geschiedenis
 suriname  Immigratie Algemeen
 suriname  Javaanse immigratie
 suriname  Donko's tot Guides
 suriname  Brieven v. Wetten
 suriname  Suriname bevolkt
 suriname  Slavernij
 suriname  De 20 ste eeuw
 suriname  Indianen (oorspr.)
 suriname  Paramaribo
 suriname  Albina
 suriname  Mariënburg
 suriname  Oude kaarten
 suriname  Archieven-wijzer
 suriname  Post en postzegels
 suriname  Batavia
 suriname  Goslar
 suriname  Goud-zaken
 suriname  Geld-zaken
 suriname  Het Park
 suriname  Korps Politie
 suriname  Treinen
 suriname  Forten
 suriname  Westgrens
 suriname  Samenvattingen
     ( Engels )


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Geschiedenis - - 20 ste EEUW

 suriname . NU terug
 

SURINAME IN DE 20 ste EEUW    


  VERKEER.

Maar voor de verbindingen met het binnenland blijft het vliegtuig voorlopig een onmisbaar vervoermiddel.

Ook het berichtenverkeer heeft in Suriname een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt.

Bij het begin van deze eeuw verwerkte de post per jaar nauwelijks enkele duizenden poststukken en er werkten toen bij de posterijen maar een handjevol personen. De mail werd per ezelwagen afgehaald en gebracht van en naar de boot. Een van de personeelsleden van de post was dan ook de karreman.

Het postkantoor stond bij het begin van deze eeuw reeds op het Kerkplein, maar wel in een ander, houten gebouw, waarin ook de Koloniale (Post-) spaarbank en later de telefoondienst waren ondergebracht. In 1960 werd het oude gebouw vervangen door het huidige.

De dienst der posterijen is enkele jaren geleden verzelfstandigd en het aantal diensten van Surpost is uitgebreid. Zij zijn hierin ook met de tijd meegegaan.

Toen de 20 ste eeuw begon, was het aantal telefoonaansluitingen op de vingers van een paar handen te tellen. In de eerste decennia van deze eeuw ging het aantal aansluitingen slechts langzaam omhoog en het was allemaal tamelijk primitief. Van automatisch bellen was nog geen sprake. Wie iemand wilde bellen kreeg eerst een telefoniste aan de lijn en nadat men de naam of het nummer van de persoon had doorgegeven die men wenste te spreken, werd de verbinding door de telefoniste tot stand gebracht. Maar goed, de telefoon op zich betekende al een hele vooruitgang.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam ook de ontwikkeling van het berichtenverkeer in Suriname in een stroomversnelling en de telefoon deed aan die ontwikkeling mee. In 1952 werd de automatische telefoon in gebruik genomen en het telefoonkantoor kwam te staan op het Vaillantsplein.

In de tweede helft van de eeuw ging het aantal aansluitingen met sprongen omhoog en regelmatig moest de LTT haar capaciteit uitbreiden om aan de groeiende vraag naar telefoonaansluitingen te kunnen voldoen. Ook de distrikten kregen hun telefoondiensten en -aansluitingen en in latere jaren werd het zelfs mogelijk om van vrijwel alle distrikten uit te bellen naar Paramaribo.

In recente tijd heeft de moderne technologische ontwikkeling in de wereld ook op dit gebied invloed gehad op Suriname en de "cellulair" is een normaal verkeersmiddel geworden in Suriname.

Ook het internationaal telecommunicatieverkeer heeft belangrijke verbeteringen ondergaan in deze eeuw.

Bij het begin van deze eeuw was de enige mogelijkheid om berichten snel over te seinen het gebruik van de onderzeese telegraafkabel. Maar als eens de kabel kapot was - wat nogal vaak gebeurde - dan was men weken verstoken van snelle berichtgeving .Maar ook hierin kwam er verandering.

In 1920 kreeg Suriname zijn eerste radiotelefonische dienst dank zij de Surinaamse Bauxiet Maatschappij. Het eerste draadloze bericht werd in dat jaar gewisseld tussen Paramaribo en Moengo. In 1927 kon men in Suriname voor het eerst een radiouitzending vanuit Nederland beluisteren en daarbij.naar de stem luisteren van de koningin. In de jaren '30 kregen ook enkele distrikten een radiotelefonische verbinding met Paramaribo.

Na de oorlog traden ook hierin aanmerkelijke verbeteringen op, vooral na de ingebruikname van satellieten. De kwaliteit van de ontvangst ging ook sterk vooruit.

Het telex- en faxverkeer deden in de afgelopen decennia hun intrede, terwijl ook Suriname niet achterbleef bij de grote ontwikkelingen op het gebied van de computertechnologie.

De eerste computer werd in Suriname ingevoerd in 1968 en de ontwikkeling is vooral in de laatste jaren zo snel gegaan, dat bijna elke Surinamer, ook al weet hij er nog niet mee te werken, in ieder geval weet wat een computer is en wat de mogelijkheden van de computer zijn.

Berichten verzenden en ontvangen via de computer -- email -- is nu gaan behoren tot de meest doodgewone zaken van het leven in Suriname, terwijl ook internet aan de gebruikers alle gewenste informatie kan verschaffen over alle onderwerpen.

De vele cyber cafés in Paramaribo bieden ook aan jeugdigen of mensen die zich de aanschaf van een computer niet kunnen veroorloven de mogelijkheid om met een computer te werken.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: