suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Post en postzegels
 suriname  De post
 suriname  Postzegels  1
 suriname  Postzegels  2
 suriname  Postzegels  3
 suriname  Postzegels  4

ONDERWERPEN
Geschiedenis
 suriname  Immigratie Algemeen
 suriname  Javaanse immigratie
 suriname  Donko's tot Guides
 suriname  Brieven v. Wetten
 suriname  Suriname bevolkt
 suriname  Slavernij
 suriname  De 20 ste eeuw
 suriname  Indianen (oorspr.)
 suriname  Paramaribo
 suriname  Albina
 suriname  MariŽnburg
 suriname  Oude kaarten
 suriname  Archieven-wijzer
 suriname  Post en postzegels
 suriname  Batavia
 suriname  Goslar
 suriname  Goud-zaken
 suriname  Geld-zaken
 suriname  Het Park
 suriname  Korps Politie
 suriname  Treinen
 suriname  Forten
 suriname  Westgrens
 suriname  Samenvattingen
     ( Engels )


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Geschiedenis - - Post en postzegels

 suriname . NU terug
 

DE POSTERIJEN.

Het eerste postkantoor

Het eerste postkantoor werd gevestigd door de Engelsen aan het eind van de 18de eeuw. Het bleef in werking tot 1815, toen Suriname bij het Verdrag van Parijs een Nederlandse kolonie werd, en fungeerde daarna als regelmatige postadministratie. Het eerste 'Reglement op Posterij' te Suriname werd uitgevaardigd op 7 okt. 1828 (G.B. no. 15) en trad in werking op 1 jan. 1829. De diensten werden verricht door ambtenaren van de 'algemeen secretarij' onder toezicht van de algemeen secretaris. Bij besluit van 26 maart 1875 (G.B. no. 16) werd met ingang van die dag de postdienst opgedragen aan de administrateur van financiŽn (na 1951 departement van FinanciŽn).

De uitreiking van de post vond dagelijks (met uitzondering van zon- en feestdagen) plaats van 8.00-14.00 uur bij oproeping der namen in alfabetische volgorde. Werd op zon- en feestdagen echter post vanuit 'het Moederland' ontvangen, dan werd - ter voorkoming van vertraging - ook op deze dagen post uitgereikt. De brieven werden niet aan huis besteld. Met uitzondering van de post bestemd voor de plaats van terpostbezorging werd vrijwel de gehele post per schip vervoerd.

De post van en naar Europa werd vanaf het begin van de 18deeeuw door koopvaardij- en oorlogsschepen van de WIC vervoerd. Tussen 1825 en 1834 geschiedde dit om de twee maanden. Het eerste schip vertrok op 1 aug. 1825 van Hellevoetsluis (Nederland). Van 1834 tot 1883 werd de post naar en van Suriname uitsluitend met Nederlandse particuliere schepen vervoerd. Daarnaast werd de post verzonden met de Britse Royal Mail Packet, die tweemaal per maand afvoer.

Vanaf 1883 werd de post eenmaal per maand vervoerd door de Koninklijke Westindische Maildienst. Na 1904 werd de post eenmaal per 14 dagen verzonden. Werd het postverkeer - zowel het binnenlandse als het buitenlandse - hoofdzakelijk per boot onderhouden, sedert de vestiging van de luchtvaartmaatschappijen in Suriname omstreeks 1929 is men ertoe overgegaan voor het briefpostverkeer van de luchtverbindingen gebruik te maken. De eerste luchtpostzending werd in Suriname ontvangen op 2 aug. 1922 vanuit Frans Guyana.

De eerste luchtpostverzending van paramaribo naar New York werd uitgevoerd door de Pan American Airways op 25 sept. 1929. Speciaal voor deze gelegenheid werd de eerste 'luchtpoststempel voor speciale vluchten' ontworpen. Het was een dubbelringstempel van 34 mm met datum, waarin 'EERSTE LUCHT - POSTZENDING' bovenin tussen de cirkels en 'PARAMARIBO 25/9/29 NEW YORK' in de onderrand.

HUIDIGE ORGANISATIE

Vanaf 1922 werd het postverkeer van Suriname geregeld door bepalingen van het Nederlandse gouvernement. Na 1 sept. 1922 werd de gouverneur van Suriname aangewezen om het postverkeer van Suriname zowel lokaal als internationaal te regelen. De Dienst der Posterijen in Suriname ressorteert sedert 1951 onder het ministerie van Financiën en heeft de zorg voor: de briefpost, de pakketpost, het postwisselverkeer en de verkoop van zegelwaarden. Aan het hoofd staat een Directeur der Posterijen met standplaats Paramaribo, Suriname, aan wie het beheer van de postdienst over geheel Suriname is opgedragen. Aan het hoofd van de postdienst te Paramaribo en te Nickerie staat een postdirecteur, terwijl de leiding van de postdienst in de overige districten is opgedragen aan de districtscommissarissen.

BRIEFPOST.

Het briefpostverkeer wordt onderscheiden in binnenlands en buitenlands verkeer. De verzending vindt zowel te land en te water als per luchtpost plaats. De binnenlandse post wordt via het postkantoor Paramaribo verzonden naar de overige postkantoren. Voor de buitenlandse post is het postkantoor paramaribo zowel een inklaringskantoor als een expeditiekantoor. Voor de uitwisseling van post met het buurland Guyana treedt het postkantoor Nickerie op als uitwisselingskantoor. In de laatste decennia is het briefpostverkeer aanzienlijk toegenomen.

PAKKETPOST.

De internationale pakketpostdienst werd in Suriname ingevoerd in 1892 (G.B. no.54). Geleide lijk aan werd het maximum gewicht van 5 kg verhoogd tot 20 kg. Ofschoon verzendingvan postpakketten per boot nog dominerend is, gaat men er allengs toe over postpakketten per luchtpost te verzenden. Er worden meer postpakketten uit het buitenland ontvangen dan naar het buitenland verzonden. In Suriname is de binnenlandse postpakketdienst nog niet ingevoerd. In verband met de steeds groter wordende aantallen uit het buitenland ontvangen postpakketten is in 1972 een modern postgebouwopgezet voor de behandeling van de ontvangen brief- en postpakketzendingen. De postadministratie van Suriname heeft postpakkettenovereenkomsten met de volgende landen: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Verenigde Staten van Amerika en Guyana.

POSTWISSELVERKEER.

Op 1 jan. 1888 (G.B.no. 2) werd bij Koninklijk Besluit het overmaken van geld door middel van postwissels tussen 'Het Rijk en zijne koloniën in Westindië' geregeld, terwijl in 1892 de internationale postwisselovereenkomst (van 1891) in werking trad, waarbij de toenmalige Nederlandse koloniën waren toegetreden.suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††