suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
MariŽnburg
 suriname  MariŽnburg 1
 suriname  MariŽnburg 2
 suriname  MariŽnburg 3
 suriname  MariŽnburg 4

ONDERWERPEN
Geschiedenis
 suriname  Immigratie Algemeen
 suriname  Javaanse immigratie
 suriname  Donko's tot Guides
 suriname  Brieven v. Wetten
 suriname  Suriname bevolkt
 suriname  Slavernij
 suriname  De 20 ste eeuw
 suriname  Indianen (oorspr.)
 suriname  Paramaribo
 suriname  Albina
 suriname  MariŽnburg
 suriname  Oude kaarten
 suriname  Archieven-wijzer
 suriname  Post en postzegels
 suriname  Batavia
 suriname  Goslar
 suriname  Goud-zaken
 suriname  Geld-zaken
 suriname  Het Park
 suriname  Korps Politie
 suriname  Treinen
 suriname  Forten
 suriname  Westgrens
 suriname  Samenvattingen
     ( Engels )


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Geschiedenis - - MariŽnburg

 suriname . NU terug
 

Bron: Dr. André Loor; MariŽnburg 100 jaar.


    MARIËNBURG

De eerste jaren van de RCMA waren veelbelovend. Er werden enkele nieuwe arbeiderswoningen gebouwd en het beplante areaal werd verdubbeld. Er werd jaarlijks voor meer dan twee miljoen gulden geťxporteerd en er werden flinke winsten gemaakt, die echter het land uitgingen.

Maar de winsten werden verkregen door lage lonen te betalen, door een hoge verkoopprijs op een beschermde binnenlandse markt, waar de bevolking dus veel voor suiker moest betalen en door het plegen van roofbouw op de fabriek en de grond. Het beplante areaal was uitgebreid, maar het irrigatiestelsel was daaraan niet voldoende aangepast; bestaande irrigatiekanalen werden niet voldoende onderhouden;om de alcoholproductie zo hoog mogelijk op te voeren werd het riet te jong gekapt; er werd niet voldoende zorg besteed aan het onderhoud van de fabriek en de spoorbaan.

De lage lonen en de relatieve achteruitgang van de andere werkomstandigheden brachten de arbeiders ertoe zich te organiseren om voor hun belangen op te komen.
Op initiatief van S. Sasmiardjah werd in 1968 de MariŽnburg Werknemers Bond opgericht.
De eerste voorzitter werd J. M. Lemmer en de bond sloot zich aan bij de Moederbond. Dit eerste bestuur had echter geen lang leven. Reeds na zes maanden leidde een motie van wantrouwen tot zijn val en op 2 juni 1968 trad een nieuw bestuur op onder voorzitterschap van Mr. E. Bruma. Toen deze in 1973 minister werd nam F. Derby de leiding over. De M.W.B. is aangesloten bij C-47 .

Door het slechte beheer liep het fabrieksrendement terug van meer dan 7 procent in de eerste jaren tot 5,6 procent in 1973. MariŽnburg liep toen al in de rode cijfers en toen zij dreigde met sluiting, besloot de Surinaamse regering het bedrijf met de schuldenlast van bijna 6 miljoen over te nemen voor het symbolische bedrag van ťťn gulden.
Zo werd Suriname in 1974 eigenaar van de failliete suikeronderneming MariŽnburg.

Aan plannen heeft het in de afgelopen jaren niet ontbroken om MariŽnburg weer tot een gezonde onderneming te maken door de capaciteit van de fabriek op te voeren en de aanplant uit te breiden.
Plannen ook om op lange termijn de totale productie van Suriname uit te breiden door het stichten van nieuwe bedrijven.
De volgende bladzijden geven een indruk van de positie van het bedrijf vandaag en van de plannen voor de toekomst.

Het totale areaal van de Surinaamse Cultuurmaatschappij (S.C.M.), de eigenares van MariŽnburg, bedraagt 8000 hectare. Hiervan is momenteel 2500 hectare in cultuur. In het afgelopen jaar was de rietopbrengst 146.000 ton op een geoogst areaal van 2146 hectare.

Daaruit werd gewonnen 8000 ton suiker en 945.000 liter alcohol. Omdat de productiekosten echter meer bedroegen dan de opbrengst resulteerde dit in een fors verlies in 1981.

Ten dele is dit verlies toe te schrijven aan de verouderde machines die bovendien in de afgelopen jaren niet altijd het nodige onderhoud hebben gehad.


Verpakking 1 kg. pakken.
Op het gebied van de S.C.M. wonen ongeveer 6000 mensen die allen iets te maken hebben of hebben gehad met de onderneming. Hiervan werken in het bedrijf ongeveer 1400 personen aan wie in 1981 aan salarissen, etc. meer dan 10 miljoen gulden werd uitbetaald.

De meeste werknemers wonen op het bedrijf, in woningen van de onderneming die voor een groot deel aan vervanging of vernieuwing toe zijn.

De arbeidsvoorwaarden voor het personeel zijn geregeld in een C.A.O. De vigerende, afgesloten in 1981, voorziet onder meer in verbetering van het loon en verkorting van de werktijden. De werkweek werd gebracht op 42 ½ uur per week.
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††