suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Javaanse Immigratie
 suriname  Dit Onderzoek
 suriname  De pioniers
 suriname  Contractarbeid
 suriname  Tje Mail - O.v.O.N.

ONDERWERPEN
Geschiedenis
 suriname  Immigratie Algemeen
 suriname  Javaanse immigratie
 suriname  Donko's tot Guides
 suriname  Brieven v. Wetten
 suriname  Suriname bevolkt
 suriname  Slavernij
 suriname  De 20 ste eeuw
 suriname  Indianen (oorspr.)
 suriname  Paramaribo
 suriname  Albina
 suriname  MariŽnburg
 suriname  Oude kaarten
 suriname  Archieven-wijzer
 suriname  Post en postzegels
 suriname  Batavia
 suriname  Goslar
 suriname  Goud-zaken
 suriname  Geld-zaken
 suriname  Het Park
 suriname  Korps Politie
 suriname  Treinen
 suriname  Forten
 suriname  Westgrens
 suriname  Samenvattingen
     ( Engels )


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Geschiedenis - - JAVAANSE IMMIGRATIE

 suriname . NU terug
 

Het onderzoek

© Auteur: Paul.P. Mangoenkarso

Onderstaand treft men verder de wijze waarop het onderzoek en of (vervolg)onderzoeken zullen worden uitgevoerd, met als doel de onderzoeken reproduceer- en controlleerbaar te maken.

Wel verzoek ik de bron te vermelden bij het gebruik maken van de informatie, ook omdat de daarin gepubliceerde gegevens nergens anders ooit is gepubliceerd. Dus de daarin gepubliceerde kwantitatieve informatie is vrij uniek voor wat betreft de Javaanse immigratie.


Aanleiding van het onderzoek

Ter gelegenheid van de 110-jarige herdenking in augustus 2000 van de aankomst van de eerste boot met 94 Javaanse contractarbeiders in Suriname, is de Javaanse Historische Database openbaar gemaakt. De Javaanse database is tot stand gekomen op initiatief van Het Algemeen Rijksarchief (thans Nationaal Archief), Amrit Consultancy en het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) van de Universiteit van Suriname.

Het Algemeen Rijksarchief in Den Haag heeft het op zich genomen de database via het internet op de site "Arbeid op Contract" wereldwijd beschikbaar te stellen. Vanaf het moment van beschikbaarheid is de database toegankelijk voor iedere nazaat van Javaanse contractarbeiders (of andere geÔnteresseerden) die achtergrondinformatie wenst over zijn of haar voorouders.

De Javaanse database bevat namelijk persoons- en gezinsgegevens van de uit IndiŽ naar Suriname verscheepte contractarbeiders voor de periode 1890-1939. Zo heb ik het idee opgevat om de database niet alleen voor genealogische doeleinden te gebruiken, maar om het als basis te laten dienen voor een kwantitatief onderzoek naar de migratie van Javaanse contractarbeiders.

Bij het onderzoek ben ik door een aantal vrienden, drs. Jan Kras, mr. Marja Schouten, dr. Sjoerd Schenau en mijn dochter Esmeralda bijgestaan. Ook aan drs. Rick van Velden van het Nationaalarchief is zeer behulpzaam geweest bij het opsporen van belangrijk onderzoeksmateriaal. Mijn neef Earl.R. Pawirodikromo biedt hand en span diensten aan.

Het primaire doel van het onderzoek is het verkrijgen van een meer systematisch inzicht in de verschepingen en de demografische ontwikkelingen van de Javaanse contractarbeiders die vanaf 1890 tot 1939 in Suriname aankwamen. Op basis van de geformuleerde doelstelling is voor het algehele onderzoek de volgende centrale probleemstelling geformuleerd:

Hoe heeft de populatie Javaanse contractarbeiders per verscheping tussen 1890 - 1939 eruit gezien en hoe is hen het werken, wonen en leven in Suriname vergaan?

Secundaire doelen die met het eerste onderzoek en de vervolgonderzoeken werden beoogd, is ten eerste het verschaffen van een historisch inzicht over de situatie waarin de ouders of voorouders van de huidige Surinaamse Javanen verkeerden bij de aankomst. Ten tweede wordt ingegaan op het verdere verloop van het wonen, het werken en leven in hun arbeidscontracttijd en de (korte) tijd daarna in het koloniale Suriname.

Voor het eerste onderzoek naar specifiek de eerste groep van 94 Javaanse contractarbeiders is geproblematiseerd:

Hoe heeft de populatie van de eerste 94 Javaanse contractarbeiders (1890) eruit gezien en hoe is hen het werken, wonen en leven in Suriname gegaan of verlopen?

Het vervolgonderzoek gaat over specifiek de groep Javaanse contractarbeiders die in 1894 met de SS Voorwaarts naar Suriname werd vervoerd. Voor deze groep Javaanse contractarbeiders luidt de probleemstelling:

Hoe heeft de populatie van de 614 Javaanse contractarbeiders die in 1894 in Suriname aankwam eruit gezien en hoe is hen daarna het werken, wonen en leven in Suriname vergaan?

De bovenstaande probleemstellingen leiden tot de formulering van de volgende onderzoeksvragen:

-    Hoe is de demografische samenstelling van deze groep mensen geweest. Hierbij wordt bedoeld: o.a. de leeftijd bij aankomst, het geslacht en de gezinssituatie;
-    Op welke plantage werden deze contractarbeiders tewerkgesteld en waar werden ze gehuisvest?;
-    Waar kwamen deze contractarbeiders vandaan (geboorteplaats)?;
-    Hoe waren de omstandigheden, en hoe was in het bijzonder de gezondheidssituatie, bij aankomst?;
-    Hoeveel contractarbeiders zijn er tijdens de vijfjarige contractperiode overleden en waaraan?;
-    Hoeveel van de contractarbeiders zijn er na hun contract naar IndiŽ terug gegaan?;
-    Hoeveel van de contractarbeiders verlengden hun contracten en op welke plantage werden ze toen te werk gesteld?;
-    Zijn de contractanten na het vijfjarig arbeidscontract welgesteld teruggekeerd?
-    Hoeveel contractanten deserteerden, en wat voor sancties werden hun opgelegd?
-    Hoeveel contractarbeiders hebben uiteindelijk de premie geÔncasseerd waardoor ze zich in principe voor altijd in Suriname moesten vestigen?;
-    Hoeveel contractanten hebben een stukje land gekregen?;
-    Hoeveel heeft het de plantage-eigenaren naar schatting gekost aan loon in de eerste vijf contractjaren?;
-    en Hoe ontwikkelde de Javaanse gemeenschap zich bij benadering demografisch in de diaspora?


Deze meer kwantitatieve informatie heb ik aangevuld met kennis uit literatuur en of kennis uit het eerdere onderzoek, en aangevuld met informatie uit kranten- of tv interviews. Ander relevant bronmateriaal zijn de scheepsverslagen, de Koloniale verslagen, verslagen van de Nederlandse Handel Maatschappij (NHM) en de Surinaamse Almanak. Bij het eerste onderzoek is als insteek gekozen de datum van aankomst van een schip waarmee de Javaanse contractarbeiders naar Suriname waren verscheept. Dit betekent dat de aankomstdatum als het onderzoekskader wordt beschouwd. Op deze wijze vindt er een chronologische beschrijving plaats van de algehele migratie van Javaanse contractarbeiders naar Suriname.

Paul.P. Mangoenkarso,
Rijswijk 8 september, 2005
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††