suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Monumenten
 suriname  Monumenten 1
 suriname  Monumenten 2
 suriname  Monumenten 3
 suriname  Monumenten 4
 suriname  Monumenten 5
 suriname  Monumenten 6

Onderwerpen
Cultureel erfgoed
 suriname  Boeken
 suriname  OSO dresi
 suriname  Sarnami leren
 suriname  Sranan leren
 suriname  Winti / wintipre
 suriname  Kinderspelen
 suriname  Joden-savanna
 suriname  Houtsnijwerk
 suriname  Klederdrachten
 suriname  Uitleg Feestdagen
 suriname  Monumenten
 suriname  Muziek
 suriname  Pierre Benoit
 suriname  Sybilla Merian

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Cultureel erfgoed - - Monumenten

 suriname . NU terug
 

Monumenten.     

Op het gebied van het vakbondswezen zijn er in de loop der tijden velen actief geweest. Voor enkelen van hen zijn ook gedenktekens geplaatst, onder wie de reeds genoemde pater Weidmann. Voor het bondsgebouw van De Moederbond aan de Coppenamestraat staat het standbeeld van Cyrill Daal, in leven onder meer voorzitter van deze vakcentrale. Daal was één van de slachtoffers van de december- moorden van 1982. Cyril Richard Duncan Daal, geboren op 29 mei 1936, vakbonds- leider, vermoord op 8 December 1982.

In 1933 probeerde Anton de Kom in Suriname de arbeiders te organiseren. Anton de Kom was in Suriname geboren en hij vertrok op jonge leeftijd naar Nederland. In verband met familieomstandigheden keerde hij in januari 1933 naar Suriname terug.Anton de Kom
Hij werd echter reeds vier weken na aankomst in Suriname door de Overheid gearresteerd en enkele maanden later het land uitgewezen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was De Kom actief in het verzet tegen de Duitsers. Hij werd geïnterneerd en stierf kort voor het einde van de oorlog in een Duits concentratiekamp. De Universiteit van Suriname werd naar hem genoemd en op het terrein van deze Universiteit staat een buste van hem. Anton de Kom leefde van 1898 tot 1945.Abaisa was een van de stakingsleiders van 1973. Tijdens een betoging aan de Gravenstraat werd met scherp geschoten en Abaisa werd dodelijk getroffen. Voor hem werd een gedenkteken geplaatst op het Kwakoeplein, op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat en de Dokter Sophie Redmondstraat.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Wageningen werd daar in 1974 een monument opgericht als blijvende herinnering aan die dag. Dit moment is vervaardigd door de kunstenaar George Barron en staat op het Plein van 1951, voor Hotel De Wereld. Dit monument wil vooral hulde brengen aan de pioniers die onder moeilijke omstandigheden Wageningen uit het moeras hebben opgebouwd.Voor het gebouw van de vakbond te Wageningen staat er een monument van de kunstenaar Armand Mase, voorstellend de eenheid van de vakbond.Op de begraafplaats Rusthof aan de Coppenamestraat staat het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de vliegramp van 7 juni 1989. Een vliegtuig van de SLM stortte op die dag neer, dichtbij de nationale luchthaven
Zanderij (nu: Johan Adolf Pengel luchthaven). Daarbij kwamen meer dan 180 inzittenden om het leven. Dit monument wordt gevormd door vier maal twee zuilen, waarop vier kapotte straalmotoren zijn aangebracht, die het neergestorte vliegtuig symboliseren. Op de vier zuilen zijn de namen gegraveerd van alle slachtoffers van de ramp.

In de hal van het Academisch Ziekenhuis staat een borstbeeld van Dokter Sophie Redmond, naar wie de gelijknamige straat is genoemd en is gemaakt door Jo Rens. Sophie Redmond was niet alleen bekend als een sociaal bewogen mens en medicus, maar ook als schrijfster van toneelstukken en actrice die moeilijke problemen op een voor het volk begrijpelijke wijze op de planken kon brengen. Al was zij niet de eerste vrouwelijke dokter in Suriname, zij genoot allerwegen grote achting, mede omdat zij in haar tijd de enige vrouwelijke dokter in Suriname was. Sophie Redmond leefde van 1907 tot 1955.

Op 13 juli 1993 werd aan de Dokter Sophie Redmondstraat een monument onthuld ter nagedachtenis van alle slachtoffers die gevallen zijn door schending van mensenrechten in Suriname sedert februari 1980. De onthulling werd verricht door president Venetiaan. Het monument dat ruim zes en een halve meter hoog is, werd na een prijsvraag die daartoe werd uitgeschreven, in opdracht van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede vervaardigd door de kunstenaar W. Lie A Njoek. Het is vervaardigd van staalplaten die anderhalve millimeter dik zijn. Het geheel werd met twee componenten verf gespoten en daarna met een harslaag bedekt, om roestvorming tegen te gaan.Voor het gebouw van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling aan de Dr. Samuel Kafiluddistraat staat het monument VADER en ZOON van de kunstenaar Stuart Robles de Medina. Dit beeld won de eerste prijs van een prijsvraag die in 1974 door de Sticusa was uitgeschreven. Het symboliseert de kennis die wordt overgedragen van vader op zoon, van generatie op generatie.
In Nickerie staat voor het gebouw van het Cultureel Centrum Nickerie
een beeld van de kunstenaar Hans Lie, dat de bloei van Nickerie wil symboliseren: Uit het moeras herrezen. Immers, Nickerie dankt zijn bloei in belangrijke mate aan de rijstcultuur, die in de vruchtbare moerassen van het district wordt uitgeoefend. Het CCN is in belangrijke mate te danken aan de belangeloze inzet van Dr. Ir. Anne van Dijk die voor zijn werk in Nickerie, zowel op het gebied van de landbouw als de bevordering van de cultuur, een eredoctoraat ontving van de Universiteit van Suriname en de Zilveren Anjer van het Prins Bernhardfonds.


In Nieuw-Nickerie vinden we ook een monument ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Nieuw-Nickerie op 8 augustus 1979. De oude hoofdplaats van het district was Nieuw-Rotterdam aan de rechteroever van de Nickerierivier.In Nieuw-Nickerie vinden we ook een monument ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Nieuw-Nickerie op 8 augustus 1979. De oude hoofdplaats van het district was Nieuw-Rotterdam aan de rechteroever van de Nickerierivier. Dit stadje werd echter door de zee verzwolgen en aan de linkeroever werd daarop een nieuwe hoofdplaats gebouwd: Nieuw-Nickerie. Het eeuwfeest werd in 1979 groots gevierd in Nickerie. En tien jaar later kreeg het Emancipatiemonument van 1938 een opknapbeurt en een nieuwe klok.
De oude klok was inmiddels al verhuisd naar het museum in Nickerie.

Op 13 december 1996 vierde Albina, aan de Marowijnerivier, zijn 150-jarig bestaan. Daarbij werd ook een gedenkteken onthuld door de President van Suriname. Immers, op 13 december 1846 vestigde August Kappler zich op die plaats, om er aan houtkap en -handel te doen. Uit zijn vestiging daar is het huidige dorpje Albina gegroeid, dat vanaf 1986 zwaar te lijden heeft gehad van de binnenlandse oorlog, maar dat nu wordt herbouwd. Het monument wordt gevormd door een massief betonnen blok, dat de onverschrokkenheid symboliseeert en de vaste wil Albina weer op te bouwen en het plaatsje zijn plaats te hergeven als belangrijk vakantie-oord in Suriname.

Onverschrokkenheid in AlbinaVoor het gebouw van de oudste technische school in Paramaribo aan de Coppenamestraat staan twee beelden van mannen, gemaakt door de kunstenaar Jo Rens. Een der mannen staat met een boek in de hand, de ander met gereedschappen. Samen symboliseren zij het
samengaan van handenarbeid en hersenarbeid/studie. Van Jo Rens staat er ook een monument te Brokopondo.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: