suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Monumenten
 suriname  Monumenten 1
 suriname  Monumenten 2
 suriname  Monumenten 3
 suriname  Monumenten 4
 suriname  Monumenten 5
 suriname  Monumenten 6

Onderwerpen
Cultureel erfgoed
 suriname  Boeken
 suriname  OSO dresi
 suriname  Sarnami leren
 suriname  Sranan leren
 suriname  Winti / wintipre
 suriname  Kinderspelen
 suriname  Joden-savanna
 suriname  Houtsnijwerk
 suriname  Klederdrachten
 suriname  Uitleg Feestdagen
 suriname  Monumenten
 suriname  Muziek
 suriname  Pierre Benoit
 suriname  Sybilla Merian

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Cultureel erfgoed - - Monumenten

 suriname . NU terug
 

Monumenten.     

Monumenten die gerelateerd zijn aan de komst van contractarbeiders (Brits-Indiërs en Javanen) en vrije kolonisten (Boeren).

Een andere belangrijke categorie wordt gevormd door monumenten die zijn opgericht ter gelegenheid van de immigratie van Brits-Indiërs en Javanen en de vestiging van een groep Nederlandse kolonisten in Suriname.

De eerste Brits-Indische immigranten kwamen in Suriname aan op 5 juni 1873 met het zeilschip Lalla Rookh, terwijl de laatste werden aangevoerd in 1916 met het stoomschip Dewa. Aan herdenking van de komst van de eerste immigranten werd aanvankelijk niet veel gedaan. De immigranten en hun nakomelingen hadden het nog te druk met de problemen van voorzien in hun levensonderhoud en inburgering in de samenleving.Mr. G.H. Barnet Lyon
Wel werd door de immigranten in 1908 een borstbeeld onthuld van de AgentGeneraal voor de immigratie, Mr. G.H. Barnet Lyon. In 1948, toen het 75 jaar geleden was dat de eerste immigranten voet aan wal zetten in Suriname, werd die dag groots herdacht. Als een blijvende herinnering werd op 5 juni 1948 een niemboom geplant bij het toenmalige Gouvernementsplein (nu: Onafhankelijkheidsplein).
De niemboom wordt door velen in India als een heilige boom beschouwd. Vrijwel alle delen van de boom bezitten bijzondere eigenschappen en mede daarom wordt de niemboom vooral door veel nakomelingen van Brits-Indische immigranten op hun erf geplant.


Delen van de plant werden voor allerlei doeleinden gebruikt. Bij het eeuwfeest van de Brits-Indische immigratie in 1973 werd aan de gemeenschap een 'gemeenschapshuis' aangeboden, nu algemeen bekend als het Lalla Rookh-gebouw aan de Lalla Rookh weg. Aan gebruik en onderhoud van het gebouw heeft men helaas niet genoeg aandacht besteed, waardoor het gebouw nu in verregaande staat van verwaarlozing verkeert.

Ook in de verschillende districten van het land werd het eeuwfeest groots gevierd en werden op sommige plaatsen gedenktekens geplaatst om de herinnering aan die dag levend te houden.Lalla Rookh, Groningen
Dit immigratiemonument uit 1973 staat te Groningen en herinnert ons aan de komst van de eerste Brits-Indische immigranten in Suriname. Het zeilschip stelt de Lalla Rookh voor, het schip waarmee de eerste Brits-Indische immigranten naar Suriname kwamen.

In Nickerie werd op het plein voor het Streekziekenhuis ook een monument onthuld.

Ook Wageningen kreeg er een monument bij, met het opschrift: 1873 - 1973 Aangeboden door het Comité Immigratieviering Wageningen.

Op 4 juni 1994 werd te Paramaribo aan de Kleine Combé weg het monument "Baba en Mai" onthuld ter herdenking van de komst in Suriname van de eerste Brits- Indische immigranten, de voor- ouders van zoveel Surinamers. Dit monument is van de hand van de kunstenaar Khedoe.
"Baba en Mai", Paramaribo.


Het stelt een immigranten-echtpaar voor bij aankomst in Suriname. Het monument is uit aluminium gegoten.

De eerste Javaanse immigranten kwamen op 9 augustus 1890 in Suriname aan. In totaal kwamen er 34.000 immigranten uit Java. De laatste groep kwam in 1939 met de Kota Gedeh. Ongeveer een derde deel van deze immigranten is na afloop van het contract naar Java teruggekeerd. De Javaanse immigranten zijn vrij lang op de plantages blijven wonen en werken. Pas omstreeks 1940 trokken ze vandaar weg, om elders een betrekking te aanvaarden.1890 - 9 augustus - 1970 Hulde en dank aan de pioniers die hebben gezaaid waar wij nu oogsten.
In de eerste decennia dachten ze niet aan viering of herdenking van hun komst naar Suriname. Het oudste gedenkteken om de herinnering levend te houden aan de aankomst van de eerste immigranten is van 1970, toen het 80 jaar geleden was dat de eerste Javaanse immigranten voet aan wal zetten in Suriname. Dit monument staat te Wageningen in het district Nickerie. Op een zuil staat een Javaan die een last torst.

Bij het eeuwfeest van de Javaanse immigratie werden niet alleen grote feesten georganiseerd, maar ook blijvende herinneringen aangelegd in de vorm van monumenten. We vinden deze in Paramaribo-Noord (bij Sana Boedaya), in Saramacca (aan de Saramaccaweg ) ( Groningen ), in Wageningen en in Nieuw-Nickerie .
Wageningen, 100 jaar Javaanse immigratie, werd onthuld in 1990


Aan de Saramaccaweg bij Groningen, 100 jaar Javaanse immigratie.

Sana Boedaya is een sociaal-cultureel centrum in Noord-Paramaribo en het monument daar is vervaardigd door de Surinaamse kunstenaar Soeki Irodikromo. Op het monument zijn o.m. teksten gegraveerd uit de Ramayana, een epos dat ook voor de geschiedenis van Indonesië en de Indonesiërs belangrijk is.

In 1845 vestigde een groep Nederlandse kolonisten zich in Saramacca. Ondanks grote tegenslagen - aan voorbereiding was vrijwel niets gedaan en binnen vijf maanden stierf de helft van de kolonisten - besloot een deel van de overlevenden om in Suriname te blijven. Hun nakomelingen staan nu bekend als de Boeren of Boeroes.Bij de viering van het eeuwfeest van de kolonisatie werd in 1945 te Groningen in Saramacca een monument opgericht. Dit monument bestaat uit een massief bakstenen blok om te symboliseren de onverschrokkenheid, vastberadenheid en moed van de kolonisten. Op dit blok is er een golvende plaat als symbool voor de moeilijke tijden die de kolonisten hebben doorgemaakt. Boven de plaat zien we de stralen van de zon die later voor de kolonisten en hun nakomelingen is gaan schijnen.
Tussen deze stralen staan de jaartallen 1845-1945. Vijftig jaar later, in 1995, werd hieraan toegevoegd 1995.

Toen in 1995 de Boeren groot feest vierden bij de 150-jarige herdenking van de kolonisatie, werd aan de gemeenschap een volledig ingericht medisch laboratorium aangeboden. Dit laboratorium is dus ook een blijvende herinnering aan die kolonisatie en het staat te Groningen in Saramacca.


RGD Laboratorium te Groningen
Dit RGD Laboratorium te Groningen werd op 20 juni 1995 officieel geopend door President Venetiaan. Het is een geschenk van de Boeren aan de Surinaamse gemeenschap, ter gelegenheid van de 150-jarige herdenking van de komst van hun voorouders naar Suriname.


Dit laboratorium voorziet in een grote behoefte en er wordt dan ook druk gebruik van gemaakt. Ook werd bij die gelegenheid op het plein voor het Commissariaat een gedenkboom, een rode kabbes, geplant. Voor die boom werd gekozen, omdat hij vroeger groeide op alle boerderijen van de Boeren.

Eén monument in Suriname staat er ter ere van de oudste bewoners van het land, de Indianen. Dit monument is vervaardigd door de kunstenaar Jozef Klas en het staat te Albina in het district Marowijne.


suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: