suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Feestdagen
 suriname  Feestdagen
     vrije dagen
     religieuze dagen


Onderwerpen
Cultureel erfgoed
 suriname  Boeken
 suriname  OSO dresi
 suriname  Sarnami leren
 suriname  Sranan leren
 suriname  Winti / wintipre
 suriname  Kinderspelen
 suriname  Joden-savanna
 suriname  Houtsnijwerk
 suriname  Klederdrachten
 suriname  Uitleg Feestdagen
 suriname  Monumenten
 suriname  Muziek
 suriname  Pierre Benoit
 suriname  Sybilla Merian

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Cultureel erfgoed - - Feestdagen

 suriname . NU terug
 

SURINAAMSE  CULTURELE / RELIGIEUZE  FEESTDAGEN

ASJOERA   (Moslim)

De 10e dag van de 1e maand. Een vrijwillige vastendag in de moskee. Voordat het vasten in de maand Ramadan verplicht werd gesteld, werd deze dag als vastendag in acht genomen.BASSANT PANCHAMI    (Hindoe)

De Hindoe-kalender rekent evenals de Moslim-kalender met maan-maanden. In de maand Magh, en wel op de vijfde dag van de lichte helft, wordt een begin gemaakt met het oprichten van een brandstapel, bestaande uit takken, bladeren en ander licht brandbaar materiaal.

De stapel stelt het kwade voor ( de heks Holika ). Iedere dag tot aan de verbranding op Holika Dahan, wordt de stapel verder opgehoogd.BERSIH DESOH    (Javaans)


Bersih Desoh betekent voor de Javanen: de opschoning van het woongebied door middel van de verdrijving van boze geesten.

Op deze dag vindt er een offermaaltijd plaats om de goede geesten rijkelijk te voeden, opdat zij krachtig genoeg zijn om de boze geesten te verdrijven en te waken over het welzijn van de mens.

Voor deze gelegenheid neemt iedereen een portie eten mee, waaronder de beste stukken van het vlees, wat daarna weer wordt herverdeeld onder de participanten.DIVALI    (Hindoe)

Divali is een Hindoe feestdag, vindt plaats tijdens de nieuwe maan in oktober/november, en is gewijd aan de godin Lakshmi. Lakshmi staat daarbij voor de zorgzame moeder.

Zij brengt geluk en voorspoed binnen het gezin. Het zijn dan ook met name de moeders die geŽerd worden tijdens deze dag.

Divali heeft tevens de betekenis van een nieuw begin; de duisternis maakt plaats voor het licht. Het huis en de omgeving worden schoongemaakt en in en rondom het huis worden talrijke lichtjes, Dia's, aangestoken; er vinden gebedsdiensten plaats; de beste vegetarische spijzen worden bereid en de beste kleren aangetrokken.EID-OEL ADHA   (Moslim)

Eid-Oel Adha is het slachtfeest van de Moslims en duurt drie dagen.

Dit offerfeest wordt gevierd ter nagedachtenis aan de gebeurtenis waarbij de heilige profeet Abraham op Gods bevel het allerliefste moest offeren: zijn enige zoon IsmaŽl. Met de bereidheid dit uit te voeren toonde Abraham zijn absolute onderwerping aan het gezag van Allah.

In plaats van IsmaŽl mocht Abraham een ram offeren. Op iedere Moslim die hiertoe in staat is rust de plicht om een vierpotig dier te offeren, waarmee de volmaakte onderwerping aan het gezag van Allah wordt gesymboliseerd. Tijdens deze dagen houdt men gebedsbijeenkomsten en brengt men een ritueel offer.

Anders dan in Suriname worden in Nederland voor dit offerfeest praktisch geen koeien of stieren geslacht, maar vind het offer vooral in de vorm van een geslacht schaap plaats. Het is de gewoonte om dit vlees te delen met familie, vrienden, buren en minderbedeelden.EID-OEL FITR / BODO-FEEST    (Moslim)

EID-OEL FITR of ook BODO-FEEST bij de Javanen.

Dit is het feest dat door de Moslims gevierd wordt ter afsluiting van de vastenmaand Ramadan.

Het staat ook wel bekend als het Suikerfeest om dat er op deze feestelijke gebeurtenis veel zoetigheden geserveerd worden. Iedere Moslim dient zich rein naar de moskee of een andere open ruimte te begeven om Allah te danken.

Bij het verrichten van de gebedsdienst is men verplicht zijn liefdegave te doen. De liefdegave is een vrijwillige bijdrage in geld voor de behoeftigen.

Na het officiŽle gedeelte legt men huisbezoekjes af om elkaar Id-mubarak (zalig-feest) toe te wensen. Daarna wordt het gevierd in huiselijke kring, waarbij ook buren, kennissen en familieleden worden uitgenodigd en onthaald op een overvloedig maal en allerlei lekkernijen.

De kinderen krijgen vaak wat cadeautjes van hun ouders op deze dag. Het feest duurt ťťn dag.GITA DJAYANTI   (Hindoe)

Een Hindoe feestdag waarop de Srimad Bhagavad Gita centraal staat.

De Gita komt voor in het 6e boek van het epos Mahabharata (het grootste epos aller tijden) en bestaat uit 700 shloka's (verzen) die in 18 hoofdstukken zijn gerangschikt.

De Gita is de dialoog tussen Shri Krishna en zijn devoot, de ridder Ardjuna. In deze dialoog worden drie wegen (joga's) aangegeven, waarlangs de mens moksha (verlossing van dit aardse leven) kan bereiken.

Deze wegen zijn: de karma joga, de weg van het belangeloos handelen; de bhakti joga, de weg van de intense overgave en de gyan joga, de weg van het verstandelijk inzicht.

De Gita, die de essentie weergeeft van de in de Veda's en Upnishads vervatte kennis en wijsheid, is in nagenoeg alle westerse talen vertaald.HANUMAN JAYANTI   (Hindoe)

Een Hindoe feestdag ter ere van de geboorte van Hanuman. Na Ram is, onder de Surinaamse Hindoes, Hanuman de meest populaire godheid. Zijn populariteit dankt hij aan zijn alom in het epos Ramayana uitvoerig beschreven daden van moed en beleid en aan zijn edele eigenschappen van trouw en kuisheid.

Hij wordt als de meest ideale aanhanger en als trouwe, onbaatzuchtige en toegewijde dienaar van Ram beschouwd. Door de vrome Hindoe wordt hij aangeroepen als beschermer tegen en als verdrijver van kwade geesten en demonen.

Tijdens diensten wordt uit de Hanuman-chalisa ( loflied aan Hanuman ) voorgelezen en wordt zijn jhandi ( vlag aan een bamboestok ) geplant.HOLI / PHAGUA   (Hindoe)

Holi, ook wel Phagua genoemd, is het Hindoe-nieuwjaarsfeest. Het begint op de avond van de volle maan en duurt tot de eerstkomende dinsdag.

Het is de gewoonte om op de vooravond van de Holika, in aanwezigheid van een pandit, een brandhoop aan te steken. Op de ochtend van de Holika besmeert men elkaar met een beetje as van de brandhoop en gaat men bijelkaar langs om elkaar subti-holi te wensen; voorspoed in het nieuwe jaar.

Vooral de jongeren gaan bij deze gelegenheid in grote getale de straat op, waarbij men feest viert en elkaar besprenkelt en besmeurt met welriekende stoffen als parfum en poeder en met rode en groene kleurstof als teken van vriendschap en hoop voor de toekomst. De ouderen komen voornamelijk binnenshuis bij elkaar.HOLIKA DAHAN   (Hindoe)

Dit is de vooravond van het Holi-feest, waarbij de opgerichte Holika (het kwaad symboliserend) onder veel belangstelling wordt aangestoken. Dit vindt altijd plaats op de laatste dag van de maand Phagun.

Het is dan volle maan. Na deze plechtigheid, onder leiding van een pandit (priester), zingen de aanwezigen onder andere Chautaals. De Chautaals zijn liefdesliederen ter ere van Ram en Krishna.JAVAANSE IMMIGRATIE   (Javaans)

DAG VAN DE JAVAANSE IMMIGRATIE. Op 9 augustus 1890 kwam het eerste schip, de 'Prins Alexander', met Javaanse contractarbeiders aan in Suriname. Deze dag wordt door de Javanen herdacht.KETI KOTI       (Afro Surinaams - tevens algemene vrije dag)


Keti Koti ook wel: DAG DER VRIJHEDEN (Keti Koti betekent: verbreking van de kettingen) genoemd.

Op 1 juli 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft.

Deze dag wordt met name door de Afro Surinamers in Suriname en Nederland elk jaar weer herdacht.KRISHNA JANMASTMI    (Hindoe)

Een Hindoe feestdag waarbij op de achtste dag van de donkere helft van de maand Bhadon de geboorte van Krishna wordt herdacht. Met Ram is Krishna de meest vereerde incarnatie van Vishnu.

Krishna is de onderrichter. De Bhagavad Gita ( het Lied des Heren ) en de Bhagavad Puran zijn aan hem gewijd. De Bhagavad Gita is een onderdeel van het grootste epos aller tijden en aller volkeren, n.l. de Mahabharata, die uit ruim 100.000 shloka's ( twee-regelige Sanskritsirofen ) bestaat.

Op Krishna Janmastmi worden vooral in de tempels diensten gehouden, waarbij over het algemeen uit de Bhagavad Puran ( verhalen uit het leven en de leer van Krishna ) wordt voorgelezen.LAILAT AL BARAT   (Moslim)

De 15e dag van de 9e maand. Op deze dag wordt de balans van de belangrijkste gebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk en overlijden van de mensen opgemaakt.

De bron daarvoor zijn de overleveringen van de profeet Mohammed. Tevens wordt op deze dag het komende vasten, de Ramadan, gepland en het nut van het vasten tijdens deze maand onder de aandacht van alle gelovigen gebracht.LAILAT AL MIRAADJ   (Moslim)

Op deze avond wordt de hemelvaart van de profeet Mohammed gevierd. Het is een avond van bezinning.LAILAT AL QADR    (Moslim)

Dit is de 27e nacht van de Ramadan. Het is voor de Moslims een speciale nacht, de nacht van de uitzonderlijke waarde, waarbij men naast de verplichte gebeden in de Moskee tevens vrijwillige gebeden verricht.

Want, zegt een speciaal daaraan gewijd hoofdstuk van de Koran: Deze speciale nacht is beter dan duizend maanden, om je tot Allah te richten voor zegeningen.MAHA SHIVRATRI   (Hindoe)

Dit is de "grote nacht van Shiva ", ťťn van de aspecten van de HindoeÔstische drie-eenheid: Brahma, Vishnu en Shiva. De gelovigen zullen op deze dag vasten en 's avonds bijeenkomen in een tempel om zich te bezinnen en een offerplechtigheid ter ere van Shiva te houden.MAULUD AN-NABI   (Moslim)

De geboortedag van de profeet Mohammed. Dit is de 12e dag van de 3e islamitische maand. Mohammed werd in het jaar 571 na Christus geboren in Mekka.

Alhoewel men naar de Moskee gaat, wordt deze dag niet buitenmatig gevierd.

Het is namelijk Allah die men moet eren en niet Mohammed.MILAN KA DIEN   (Hindoe)

Immigratiedag. De dag waarop de eerste Hindostaanse immigranten voor het verrichten van contractarbeid aankwamen in Suriname op 5 juni 1873, met het zeilschip "Lalla Rookh".

Deze dag wordt meestal groots herdacht, waarin men in toespraken stilstaat bij de betekenis en het belang van deze immigratie en bij de immigratie van Hindostanen naar Nederland.NIEUWJAAR   (Chinees)

Met het Chinees Nieuwjaar, Chun-Jie, wordt in de grote steden een drakendans met bijbehorend vuurwerk gehouden. Binnen de familie is het de gewoonte om oudejaarsavond een bad met speciale kruiden te nemen opdat het slechte wordt afgewassen.

De volgende dag steekt men zich in de beste kleren, komt men in familieverband bijelkaar, eet men de beste gerechten en geven de getrouwden aan met name de kinderen rode envelopjes met geld.NIEUWJAAR    (Moslim)

Voor de Moslims begint de jaartelling tijdens de verhuizing van de profeet Mohammed van Mekka naar Medina, in het jaar 622 na Christus. Mohammed werd uit Mekka verdreven vanwege zijn geloofsstandpunten.

In Medina kreeg de Islam vaste vorm. Na een periode van 8 jaar kwam Mohammed in Mekka als overwinnaar terug. Veel stammen sloten zich toen bij hem aan. Het Moslim kalenderjaar duurt ongeveer 354 dagen, oftewel 12 maan-maanden.

Een maan-maand is de tijd die de maan nodig heeft om tot dezelfde schijngestalte terug te keren, nagenoeg 29 dagen en 13 uren. Het 'westerse' kalenderjaar, wordt berekend naar de tijd die de aarde nodig heeft om ťťn keer in haar baan om de zon te draaien.

Dat is nagenoeg 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 45 seconden. Het Moslim Nieuwjaar wordt door de Moslims niet gevierd.ONAFHANKELIJKHEIDSDAG    (Algemeen)

Nationale feestdag. Tot 1975 was Suriname een Nederlandse kolonie. Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijke republiek. Deze dag is in Suriname een officiŽle feestdag en vrije dag.RAKSHA BANDHAN   (Hindoe)

Een Hindoe feestdag waarbij met enig ceremonieel een beschermingskoord (rakhi) wordt gebonden om de pols van degene op wiens bescherming men rekent.

Het is gebruikelijk dat de rakhi door een zus wordt gebonden om de rechterpols van haar (echte of aangenomen) broers. In Suriname ging vroeger op deze dag de pandit (priester) bij chela's (leerlingen) langs om hen de rakhi om te binden, die als een soort amulet bescherming (raksha) geeft tegen boze geesten en kwade invloeden.

Hoewel Raksha Bandhan een intiem karakter heeft, worden de laatste jaren openbare bezinningsbijeenkomsten georganiseerd, die cultureel / religieus en vormend van aard zijn en waarbij de vrouw centraal staat.RAMADAN    (Moslim)

De vastenmaand voor de moslims over de gehele wereld een belangrijke sociale en religeuze belevenis. Van jong tot oud, van arm tot rijk, elke moslim zal proberen om het vasten te volbrengen. De een begint op deze dag, terwijl de andere een dag later begint met vasten en ook een dag later ophoudt. Afhankelijk wanneer zij menen de juiste maanstand waar te nemen.RAMNAVMI   (Hindoe)

Is een Hindoe feestdag ter ere van Ram. Op de negende dag van de lichte maandhelft van de maand Chaitra, zou Ram, oftewel Shri Ramchandra - de zevende incarnatie van Vishnu - zijn geboren.

Als zoon van koning Dasaratha en koningin Kausalaya van Ayoedhia, heeft Ram vele heldendaden verricht. Deze zijn door Valmiki zeer kleurrijk beschreven in het Sanskrit epos Ramayana. Dit heldendicht is in het Hindi getransformeerd door de bekende 16e eeuwse dichter Tulsidas.

Ram wordt door de Hindoe als ideale mens en koning beschouwd. Een ideale samenleving wordt "Ramraj" (godsrijk) genoemd.

Op Ramnavmi vinden in tempels speciale diensten plaats, waarbij fragmenten uit de Ramayana van Tulsidas worden gezongen.SWAMI DAYANAND   (Hindoe)

Op deze dag wordt door de Hindoes van de Arya Samaadj de geboorte herdacht van Swami Dayanand Saraswati.

Swami Dayanand is geboren in het jaar 1824 na Christus en richtte in 1875 de stroming Arya Samaadj op. Op deze dag worden in de tempels en andere ontmoetingsplaatsen erediensten en plechtigheden georganiseerd, waarbij naast een vuuroffer (havan) ook toespraken worden gehouden en soms wordt voorgelezen uit de Satyaarth-Prakaash.

Dit is een van de grote werken van Swami Dayanand.suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††