suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Afro-Surinamers
 suriname nu  Indianen  1
 suriname nu  Indianen  2

Onderwerpen
Bevolking
 suriname nu  Afro-Surinamers
 suriname nu  Boeren
 suriname nu  Chinezen
 suriname nu  Hindostanen
 suriname nu  Inheemsen
 suriname nu  Javanen
 suriname nu  Joden
 suriname nu  Libanezen

AFDELINGEN
  suriname nu Algemeen
 suriname nu De Douane
  suriname nu Telefoonboek
  suriname nu Bevolking
  suriname nu Distrikten
  suriname nu Reis info
  suriname nu Cultureel erfgoed
  suriname nu Geschiedenis
  suriname nu Foto's
  suriname nu Natuur
  suriname nu Personen
  suriname nu Koken / recepten
  suriname nu Vragen over NIBA
  suriname nu Wat is ANDA

     
 SURINAME  suriname nuAFDELINGEN - suriname nu Bevolking - - Indianen

 suriname . NU terug
 

Bevolking Suriname.    

   De Indianen. ( Inheemsen )


( zie ook Geschiedenis, Indianen oorsprong )

Indianen zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Op het ogenblik vormen zij een kleine minderheid van de totale bevolking van het land: volgens de volkstelling van 1971 beschouwen 10.234 van de bijna 400.000 Surinamers zich als Indiaan. De Indianen van tegenwoordig behoren tot een vijftal groepen, die in de eerste plaats naar taal, in de tweede plaats naar gewoonten (cultuur) van elkaar verschillen. In de kuststreek wonen de Karaīben en de Arowakken; dieper in het binnenland, aan de Lawa, de Tapanahony en de Coeroeni, wonen de Akoerio, de Trio en de Wajana. In het verleden woonden er Warao (ook: Warau) in Suriname. Sporadisch komen er vertegenwoordigers van andere volken in Suriname, zoals Wajampi en Emerillon uit Frans Guyana en Katuwena uit Brazilië. Van de volkstelling van 1971 zijn er nog geen cijfers per culturele groep bekend. In de tabel Indianen in Suriname zijn enkele gegevens van de volkstelling van 1964 vergeleken met geschatte aantallen in 1971, uitgaande van de volkstelling (n.b.: in 1964 was het bestaan van de Akoerio niet bekend). In Suriname worden de Indianen gewoonlijk onderscheiden in Benedenlandse Indianen en Bovenlandse Indianen: Arowakken en Karaīben, resp. Akoerio, Trio en Wajana. Deze indeling is zinvol voor zover zij samenhangt met verschil in mate van inkapseling in de Surinaamse samenleving. Een andere indeling hangt samen met de gesproken talen: de Arowakken spreken een Arowakse taal, de Akoerio, Karaīben, Trio en Wajana spreken een Karaībische taal. De laatste vier talen zijn overigens niet onderling verstaanbaar.

GESCHIEDENIS.

Noch van de aantallen Indianen die aan het einde van de 15de eeuw in Suriname leefden, noch van de groepen waarin zij toentertijd verdeeld waren, is veel met zekerheid bekend. Ondanks pionierswerk van D. C. Geijskes, F. Bubberman en A. Boomert is de Surinaamse geschiedenis van voor 1500 nog vrijwel een gesloten boek. Een van de veronderstellingen luidt dat de Arowakken zich, vanuit het westen langs de kust komend, wat eerder in Suriname hebben gevestigd dan de Karāiben, die deels uit het oosten langs de kust, deels uit het zuiden (over de-waterscheiding met het Amazonegebied) kwamen. Zeker is dat rond 1500 aan de kust zowel Karaīben als Arowakken woonden en dat hun onderlinge verhouding er een van spanning en oorlog was. De relaties tussen Spanjaarden en Indianen die na 1500 tot stand kwamen, waren over het algemeen vijandig. Als reactie hierop waren de relaties tussen Indianen en o.a. Engelsen veel vriendelijker. Vroege nederzettingen in Suriname werden door de Indianen getolereerd, zoals ook de eerste omvangrijke kolonisatie, onder leiding van Willoughby. Toen deze kolonie in 1667 door Nederland werd overgenomen, verslechterde de relatie tussen Indianen en kolonisten snel. De Indianen vielen de plantages aan en vernietigden ze. Deze guerrilla-oorlog, waaraan blijkens de naam van een van de voornaamste leiders, Kaaikoesi, vooral Karaīben deelnamen, leidde bijna tot het einde van de kolonie.

Van Aerssen van Sommelsdijck sloot in 1686 vrede met de Indianen. Vanaf dat jaar vormden de Indianen geen bedreiging meer. Zij werkten met de kolonisten samen tegen een andere bedreiging, t.w. de zich in het bosland vormende Marronsamenlevingen. Toen met de verschillende Marronleiders vredesverdragen waren gesloten, hadden de kolonisten de Indianen niet langer nodig. Van omstreeks 1800 tot het begin van de 20ste eeuw namen zij een perifere plaats in in de kolonie. In de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw is het inkapselingsproces op gang gekomen, dat nog steeds voortgaat. Voor de Bovenland§e Indianen ligt dit echter anders: voor de Akoerio, maar ook voor de Trio en Wajana is het proces van directe beinvloeding pas in de 20ste eeuw begonnen.
In tegenstelling tot Frans Guyana zijn van de ontwikkeling van het aantal Indianen in Suriname geen goede historische cijfers beschikbaar. Vermoedelijk heeft zich echter een overeenkomstige ontwikkeling voorgedaan:

1. een snelle terugval in de decennia volgend op de eerste contacten, voornamelijk veroorzaakt door de import van ziekten waartegen de Indianen niet bestand waren;

2. een periode van stabiliteit in de 19de eeuw;

3. een snelle groei sinds het begin van de 20ste eeuw. Voor bepaalde gebieden is deze ontwikkeling plausibel te maken. Aangenomen dat een dergelijke ontwikkeling voor geheel Suriname heeft gegolden, dan is het nauwelijks gewaagd te veronderstellen dat de Indiaanse bevolking aan het einde van de 15de eeuw misschien ca. 70 000 heeft bedragen. Het aantal Indianen in de stabiele periode (19de eeuw) wordt geschat op ca. 1000.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: