suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Afro-Surinamers
 suriname nu  Westerse
     Afro-Surinamers  1

 suriname nu  Westerse
     Afro-Surinamers  2

 suriname nu  Westerse
     Afro-Surinamers  3

 suriname nu  Westerse
     Afro-Surinamers  4

 suriname nu  Traditionele
     Afro-Surinamers  1

 suriname nu  Traditionele
     Afro-Surinamers  2

 suriname nu  Traditionele
     Afro-Surinamers  3

 suriname nu  Traditionele
     Afro-Surinamers  4


Onderwerpen
Bevolking
 suriname nu  Afro-Surinamers
 suriname nu  Boeren
 suriname nu  Chinezen
 suriname nu  Hindostanen
 suriname nu  Inheemsen
 suriname nu  Javanen
 suriname nu  Joden
 suriname nu  Libanezen

AFDELINGEN
  suriname nu Algemeen
 suriname nu De Douane
  suriname nu Telefoonboek
  suriname nu Bevolking
  suriname nu Distrikten
  suriname nu Reis info
  suriname nu Cultureel erfgoed
  suriname nu Geschiedenis
  suriname nu Foto's
  suriname nu Natuur
  suriname nu Personen
  suriname nu Koken / recepten
  suriname nu Vragen over NIBA
  suriname nu Wat is ANDA

     
SURINAME  suriname nuAFDELINGEN - suriname nu Bevolking - - Westerse Afro-Surinamers

 suriname . NU terug
 

Bevolking Suriname.    

   De Westerse Afro-Surinamers.


De afkorting Afro is afkomstig van: Afrikaanse Origine.

De Afro-Surinamers vormen samen in aantal de grootste bevolkingsgroep van Suriname.

De Afro-Surinamers, kunnen in in drie grote groepen worden onderverdeeld:

1.  De Westerse Afro-Surinamers ( afstammelingen van de uit Afrika overgebrachte slaven, die zich min of meer met behoud van eigen cultuur, meer aangetrokken voelen tot de internationale of westerse samenleving en zich zelf in Suriname ook wel Surinaamse Creolen noemen )   [De Wesas]

2.  De Traditionele Afro-Surinamers ( afstammelingen van de uit Afrika overgebrachte slaven, die een meer traditionele cultuur en manier van leven hebben, gebaseerd op Surinaams-Afrikaans model en zich zelf ook wel Surinaamse Marrons noemen )   [De Tradas].

3.  De wereld burger van Surinaamse afkomst ( of een internationale Surinamer, die vaak alleen in moeilijke tijden naar meer traditionele cultuur uitingen zoekt.
Internationaal, in Nederland, Amerika en Canada, waar grote groepen Surinamers wonen, is deze groep aan het ontstaan.
Daar voelen de jongeren zich vrijer en niet gebonden aan beklemmende landsgrenzen voelen zich zonder meer in het algemeen op de eerste plaats een wereld burger van Surinaamse afkomst. )   [De Webus]


De Westerse Afro-Surinamers

SOCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS.

Reeds in de 16de eeuw werden er door Engelsen en Portugees-joodse kolonisten slaven in Suriname ingevoerd om op de door hen aangelegde plantages te werken. Nadat de Nederlanders Suriname in 1667 in bezit kregen, werd de slavenhandel naar de Nederlandse bezittingen fors uitgebreid. Het totale aantal van de ingevoerde slaven in Suriname wordt geschat tussen de 400.000 en 500.000 personen. Hun behandeling in Suriname was zeer slecht, zelfs in vergelijking met de andere landen. De sociaal economische positie van de slaven en hun afstammelingen, de Afro-Surinamers, is voor lange tijd ongunstig geweest.

Ten tijde van de slavernij was de aan hen verstrekte voeding in vergelijking met de zeer zware arbeid die van hen geŽist werd, in het algemeen onvoldoende. Goedkoop koolhydraatrijk voedsel, zoals bananen en op sommige plaatsen cassave, vormde vaak hun enige voedsel. Dit werd soms aangevuld met gezouten vlees of zoute vis. Wanneer door zware regens, hevige winden of door langdurige droogte de bananenteelt mislukte, heerste er groot gebrek aan voedsel, zoal niet hongersnood, op de plantages. Terwijl veel van de slaven leden aan verslapping en ziekte als gevolg van ondervoeding, stierven ook velen door ziekten als dysenterie, tuberculose, malaria, lepra, filaria en bosyaws. Medische verzorging voor hen was er niet, waardoor ook de kindersterfte zeer groot was.

Vlak na de emancipatie is de sociaal-economische toestand van de Afro-Surinamers niet ingrijpend verbeterd. Door hun onzekere positie zijn velen naar Paramaribo getrokken om daar een bestaan op te bouwen. Na de emancipatie vreesden de plantage eigenaren dan ook dat de vrijgemaakten in groten getale de plantages zouden verlaten, waardoor deze het zonder arbeidskrachten zouden moeten stellen.

Bij de wet van 8 augustus 1862, houdende de opheffing der slavernij, werd hierin voorzien door in art. 24 te bepalen dat de geŽmancipeerden die op plantages of gronden woonden, of gewoonlijk werkzaam waren en tussen de 15 en 60 jaar oud waren, arbeidsovereenkomsten tot het verrichten van plantagearbeid moesten af sluiten met planters of landbouwondernemers te hunner keuze, voor de periode van 10 jaar. Zij die niet op plantages of gronden werkten waren en van dezelfde leeftijd waren, moesten ook overeenkomsten af te sluiten tot het verrichten van arbeid of diensten.suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††